Urząd Miasta Mielec

Urząd Miasta Mielec - UM w Mielcu

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: podkarpackie

Urząd Miasta Mielec - UM w Mielcu

Urząd Miasta Mielec wnioski o wydanie dowodu osobistego. Aktualności, kontakt, godziny otwarcia jednostki. Gospodarka odpadami w Urzędzie Miasta w Mielcu.

Urząd Miasta Mielec

Urząd Miasta Mielec zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z odpowiednim funkcjonowaniem społeczeństwa zamieszkałego miasto, jakim jest Mielec. Do jego zakresu działań należy m.in. ochrona środowiska, promocja sportu, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, pozyskiwanie funduszy dla miasta, przemysł i gospodarka, transport, komunikacja, energetyka i inne. 
Urząd Miasta Mielec aktualności związane ze zmianami w funkcjonowaniu placówki są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mielcu. 

Urząd Miasta Mielec gospodarka odpadami

Odbieraniem odpadów komunalnych w Mielcu zajmują się odpowiednie firmy, które współpracują z placówką, jaka jest Urząd Miasta w Mielcu. Podmioty te posiadają odpowiednio wygospodarowane miejsca gromadzenia odpadów segregowanych i niesegregowanych. Dodatkowo UM Mielec organizuje zbiórki sprzętu elektronicznego w wyznaczonych przez instytucje terminach. Do dyspozycji mieszkańców jest podany harmonogram wywozów  śmieci, dzięki któremu każdy miejscowy nie ominie dnia, w którym w jego dzielnicy będą zbierane odpady. Dodatkowo Urząd Miasta w Mielcu prowadzi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, dzięki czemu działalność wspierająca czyste środowisko pracuje z coraz większą wydajnością.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami telefon: 17 787 42 71 
Punkt Obsługi Mieszkańców- odpady komunalne adres: ul. Wolności 44; 39-300 Mielec

Urząd Miasta Mielec kontakt

W Urząd Miasta Mielec praca placówki odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych. Jego siedziba znajduje się w Mielcu na ul. Żeromskiego 26. Urząd Miasta Mielec kontakt z petentami prowadzi przez łączność telefoniczną. Na stronie internetowej są udostępnione do użytku publicznego numery telefonów do wszystkich wydziałów i stanowisk Urzędu Miasta w Mielcu. Oprócz numerów Mielec Urząd Miasta podał adres e-mail, na który każdy interesant może wysyłać wiadomości zawierających nurtujące interesanta pytania. 

Urząd Miasta Mielec adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec 
Urząd Miasta Mielec telefon: 

 • Centrala: 17 787 40 00
 • Sekretariat: 17 787 40 11 
 • Prezydent Miasta: 17 787 40 21
 • Skarbnik Miasta: 17 787 42 91
 • Sekretarz Miasta: 17 787 40 41
 • Naczelnik Wydziału Inwestycji: 17 787 41 51
 • Kierownik Biura Promocji i Sportu: 17 787 41 11
 • Kadry: 17 787 40 44
 • Kierownik Biura Obsługi Teleinformatycznej: 17 787 41 41
 • Ewidencja ludności: 17 787 40 52
 • Dowody osobiste: 17 787 40 56
 • Inspektor ochrony danych: 17 787 40 33
 • Kierownik referatów Podatków i Kontroli Podatkowej: 17 787 43 52
 • Rejestr podatków VAT:   17 787 42 98
 • Podatek od środków transportu, oplata skarbowa, spadki, darowizny:  17 787 43 35
 • Podatek od nieruchomości: 17 787 43 34
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kontrola i Nadzór Właścicielski: 17 787 44 12
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami: 17 787 42 11
 • Gospodarka Energetyczna Miasta: 17 787 42 58
 • Gospodarka wodna, kanalizacja: 17 787 42 12
 • Sprawy mieszkaniowe:  17 787 43 83
 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne: 17 787 42 02
 • Stypendia szkolne: 17 787 42 02
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu: 17 787 44 01
 • Urząd Stanu Cywilnego: 17 787 41 32
 • Ochrona środowiska, czyste powietrze: 17 787 42 32
 • Transport i komunikacja miejska: 17 787 42 55
 • Ochrona środowiska, spory wodne: 17 787 42 43
 • Komendant Straży Miejskiej: 17 787 44 21
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia: 17 787 44 02

Fax: 17 788 85 05 
E-mail: [email protected]

Urząd Miasta Mielec godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00- 16:00
Wtorek07:30-15:30
Środa07:30-15:30
Czwartek07:30-15:30
Piątek07:30-15:30
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte

Interesanci chcący złoży skargi i wnioski u Prezydenta Miasta są przyjmowani w środy w godzinach: 10:00-14:00. Przyjęcia petentów przez Przewodniczącego Rady Miasta oraz wiceprzewodniczącego są organizowane przez placówkę we wtorki w godzinach: 14:30-15:30.

Urząd Miasta Mielec dowody osobiste

Urząd Miasta Mielec wnioski o wydanie dowodu osobistego udostępnia każdemu obywatelowi Polski, ponieważ dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość. Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, jest osobą już mającą obowiązek posiadania dowodu. Każdy pełnoletni petent może złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu maksymalnie 30 dni przed dniem 18- tych urodzin. Każdy wniosek należy złożyć bezpośrednio w urzędzie. Jedynie wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka mającego mniej niż 12 lat można złożyć drogą elektroniczną. Urząd Miasta Mielec dowód osobisty wydaje po maksymalnie 30 dniach od dnia złożenia wniosku. 

Urząd Miasta Mielec dowody osobiste telefon:

 • 17 787 40 56
 • 17 787 40 57

Liczba wyświetleń: 1802Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS