Urząd Miasta Mikołów

Urząd Miasta Mikołów - UM w Mikołowie

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Mikołów - UM w Mikołowie

Urząd Miasta Mikołów oferty pracy, opłata skarbowa. Dowody osobiste w Urząd Miasta w Mikołowie. Godziny otwarcia UM Mikołów, podatek od nieruchomości.

Urząd Miasta Mikołów

Urząd Miasta Mikołów jest podzielony na wydziały i ich stanowiska. Taka struktura organizacyjna urzędu sprawia, że prowadzone przez niego działania są przemyślane i odpowiednio zorganizowane. Każdy z wydziałów ma indywidualne godziny otwarcia oraz dane kontaktowe. Do ich zadań często należą sprawy związane z kwestiami finansowymi, gospodarki i przemysłu Mikołowa, rozwoju miasta oraz ogólnie społecznymi.

Urząd Miasta Mikołów wydziały: 

 • Wydział Finansowy
 • Wydział  Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Gospodarki Mieniem
 • Wydział  Inwestycji
 • Wydział Kultury i Sportu
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Prawny
 • Wydział Rozwoju Miasta
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Spraw Społecznych 
 • Urząd Miasta Mikołów Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Mikołów oferty pracy dotyczące stanowisk w wydziałach instytucji, zamieszcza na swojej stronie internetowej lub w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Dzięki czemu każdy interesant może samodzielnie je przeglądać bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Strona: Praca Mikołów Urząd Miasta zawiera informacje na temat organizacji pracy w placówce. 
Wydział Urząd Miasta Mikołów Ochrona Środowiska zaleca, by mieszkańcy Mikołowa zaznajomili się z projektami przez niego organizowanymi.

Urząd Miasta Mikołów Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji w Urzędzie Miasta Mikołów zajmuje się sprawami dotyczącymi, jak sama nazwa mówi komunikacji miejskiej. Zajmuje się rejestracją i spisem pojazdów, ich wyrejestrowywaniem oraz wydawaniem dowodu rejestracji. Urząd Miasta Mikołów Wydział Komunikacji umożliwia pozyskanie karty pojazdu. Do innych jego zadań należy wycofywanie pojazdu z ruchu na określony przez niego czas. Siedziba Wydziału Komunikacji w Mikołowie znajduje się na ul. Żwirki i Wigury 4A. W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy dzwonić na podany niżej numer telefonu, gdzie kompetentni pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania. W placówce, jaką jest Urząd Miasta Mikołów opłata skarbowa za wydanie niektórych dokumentów, jest pobierana w kasach wydziału lub elektronicznie na jego numer konta bankowego.

Adres: ul. Żwirki i Wigury 4A, Mikołów 43-190 
E-mail: [email protected] 
Rejestracja telefon: 32 324 81 20 
Prawo jazdy telefon: 32 324 81 17

Urząd Miasta Mikołów godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00-17:00
Wtorek08:00-15:00
Środa08:00-15:00
Czwartek08:00-15:00
Piątek08:00-14:00

Urząd Miasta Mikołów podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości należy uiścić w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta w Mikołowie. Obowiązek do podatku od nieruchomości powstaje w momencie kupna gruntu, budynku lub jakiejś innej budowli. Osoby fizyczne muszą złożyć deklarację o ich posiadaniu w okresie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatku od nieruchomości. Urząd Miasta Mikołów podatek od nieruchomości ustala na podstawie deklaracji podatkowej złożonej przez petentów. Stawki podatku są indywidualnie ustalane przez Mikołów Urząd Miasta. W momencie gdy wartość podatku nie przekracza 100 zł, płatność jest wykonywana jednorazowo w terminie pierwszej raty. Wymaganymi dokumentami są: Informacja o nieruchomościach o obiektach budowlanych lub Deklaracja na podatek od nieruchomości w zależności od podmiotu składającego dokumenty. 

Urząd Miasta Mikołów kontakt 

Numery telefonów do wszystkich wydziałów Urzędu Miasta w Mikołowie są zamieszczone w witrynie internetowej placówki w formie spisu. Każdy numer telefonu jest obsługiwany przez pracowników w godzinach funkcjonowania wydziałów. W Urząd Miasta Mikołów kontakt realizuje również przez pocztę elektroniczną e-mail. Przez podany adres mailowy można prowadzić korespondencję z urzędem, jednak należy pamiętać, by każda wiadomość miała odpowiednią formę urzędową. Siedziba UM Mikołów jest zlokalizowana na Rynku pod numerem 16 w Mikołowie. 

Urząd Miasta Mikołów adres: Rynek 16, 43-190 Mikołów 
Urząd Miasta Mikołów telefon: 32 324 85 00 
FAX: 32 324 84 00 
E-mail: [email protected]

Urząd Miasta Mikołów godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-17:00 
Wtorek07:30-15:30  
Środa07:30-15:30  
Czwartek07:30-15:30  
Piątek 07:30-14:00 
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte 
Urząd Miasta Mikołów dowody osobiste

Dowody osobiste w Urząd Miasta Mikołów są wydawane po złożeniu wniosku w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. Jest to dokument obowiązkowy od 18 roku życia, więc każda pełnoletnia osoba musi złożyć wniosek maksymalnie 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia. Wszystkie wnioski składa się w formie papierowej w siedzibie UM w Mikołowie, wyjątkiem jest wniosek dotyczący dowodu dla dziecka mającego mniej niż 12 lat, ponieważ jego można dostarczyć w formie elektronicznej. Wszelkie sprawy dotyczące tego dokumentu tożsamości można załatwić w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Mikołowie.

Referat Spraw Obywatelskich numer telefonu: 32 324 84 57

Liczba wyświetleń: 2565Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS