Urząd Miasta Mordy – UM w Mordach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Mordów godziny otwarcia, numery telefonu, kontakt, adres. Mordy Urząd Miasta wydziały – Wydział Spraw Obywatelskich Mordy.

Kontakt Urząd Miasta Mordy

Adres: ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

Telefon: 25 641 54 02,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Mordy

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Mordy Urząd Miasta

Urząd Miasta Mordów jest jednym z kluczowych elementów administracji dla potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania Mordów. Urząd Miasta Mordy posiada kilka funkcji. Instytucja prowadzi działania z zakresu zarządzania infrastrukturą, utrzymania porządku publicznego czy wydawania mieszkańcom dokumentów.

W celu umożliwienia dostępności Urzędu Miasta Mordów dla wszystkich mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, urząd jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że nie ma barier i przeszkód architektonicznych przykładowo dla osób poruszających się z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego. Jeżeli w Urzędzie Miasta Mordów występują utrudnienia, udostępniane są narzędzia które pozwolą w łatwy sposób je pokonać, takie jak winda czy rampa.

Urząd Miasta Mordy kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Miasta Mordów można skorzystać z udostępnionych danych kontaktowych. Obecnie Urząd Miasta Mordy kontakt zdalny prowadzi z interesantami przez telefon, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że kontakt z jednostką można uzyskać wyłącznie w czasie godzin otwarcia.

Urząd Miasta Mordy godziny otwarcia

Warto znać aktualne godzin otwarcia Urzędu Miasta w Mordach w przypadku chęci uzyskania kontaktu zdalnego lub odbycia wizyty osobistej. Urząd Miasta Mordy godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi zainteresowanych osób. Harmonogram dotyczący otwarcia urzędu został opublikowany na głównej stronie internetowej. Placówka otwarta jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w określonych godzinach.

Urząd Miasta Mordy wnioski

Wnioski oraz formularze do pobrania Urząd Miasta Mordy publikuje na stronie internetowej. Każda osoba, która ma dostęp do Internetu ma do nich wgląd. Istnieje też możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Jest to o wiele wygodniejszy sposób, ponieważ całą procedurę można zrealizować bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Mordów.

Urząd Miasta Mordów podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta Mordów płaci się za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem, za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, a także za budynek. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie są zobowiązane płacić podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze lub ich części, grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków oraz za nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione oraz zakrzewione.

Mapa Urząd Miasta Mordy

Liczba wyświetleń: 9Wyszukaj dodatkowe informacje: