Urząd Miasta Mrozy – UM w Mrozach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Mrozy – UM w Mrozach

Urząd Miasta Mrozów dowód osobisty, opłata skarbowa, wnioski do pobrania. Urząd Miasta Mrozy dane kontaktowe, adres e-mail, numery telefonu.

Urząd Miasta Mrozy dane kontaktowe

Osoby, które nie mają możliwości odbycia osobistej wizyty w placówce mogą załatwić sprawy zdalnie wykorzystując w tym celu udostępnianie przez Urząd Miasta Mrozy dane kontaktowe.

Kontakt zdalny z Urzędem Miasta Mrozów możliwy jest do zrealizowania na dwa sposoby. Dostępny jest kontakt telefoniczny, a także mailowy. Wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na odpowiedź zwrotną potrzeba poczekać zazwyczaj kilka dni roboczych.

Urząd Miasta Mrozy godziny otwarcia

Wszelkie sprawy zainteresowane osoby mogą załatwić w Urzędzie Miasta Mrozów jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzin. W weekendy placówka jest zamknięta. Wszelkie zmiany, które dotyczą zmiany harmonogramu godzin urzędowania zostaną zaktualizowane na głównej stronie internetowej.

Kontakt Urząd Miasta Mrozy

Adres: ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy

Telefon: +48 25 757 41 75, +48 25 757 41 90

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Mrozy:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Mrozy Urząd Miasta

W mieście Mrozy Urząd Miasta prowadzi wiele działań, które dotyczą między innymi utrzymania porządku publicznego, zarządzania infrastrukturą, a także wydawania petentem różnych zgód oraz dokumentów. Urząd Miasta w Mrozach odpowiedzialny jest za zarządzenie budynkami oraz nieruchomościami. Pracownicy tej instytucji posiadają wysokie kwalifikacje oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Urząd Miasta Mrozy podatek od nieruchomości

Ważnym aspektem jest to, że w instytucji Urząd Miasta Mrozy podatek od nieruchomości zobowiązani są płacić użytkownicy gruntów wieczystych, właściciele nieruchomości, posiadacze mienia publicznego, a także posiadacza samoistni nieruchomości.

Zwolnieni z płacenia tego podatku są właściciele budynków gospodarczych, które służą do działalności leśnej lub rybackiej. Nie muszą go płacić również osoby, które są właścicielami budynków położonych na gruntach gospodarstw rolnych.

Urząd Miasta w Mrozach dowody osobiste

Istniejący w Urzędzie Miasta Mrozy Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się wydawaniem dowodów osobistych, czyli obowiązkowych dokumentów potwierdzających tożsamość. Urząd Miasta w Mrozach dowody osobiste może wydać dopiero po wcześniejszym złożeniu przez interesanta odpowiedniego wniosku. Petenci obowiązkowo powinni zabrać również ze sobą jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Czas oczekiwania na odbiór dokumentu to maksymalnie trzydzieści dni.

Mapa Urząd Miasta Mrozy

Liczba wyświetleń: 239Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS