Urząd Miasta Myszyniec – UM w Myszyńcu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Myszyniec – UM w Myszyńcu

Urząd Miasta Myszyniec godziny otwarcia placówki. Kontakt z Urzędem Miasta Myszyńca – telefon, numer, adres, e-mail. Wydziały UM Myszyniec.

Urząd Miasta Myszyniec dane kontaktowe

Interesanci miasta Myszyniec, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Myszyniec dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Myszyńcu obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Myszyniec godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Myszyniec godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Myszyniec

Adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

Telefon: (+48 29) 772 11 41,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Myszyniec:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Urząd Miasta w Myszyńcu

Instytucja samorządowa, jaką jest Urząd Miasta w Myszyńcu odpowiada za prowadzenie spraw oraz jego mieszkańców. W tej jednostce petenci mogą uzyskać dokument prawa jazdy, dowód osobisty, a także wszelkie zezwolenia. Urząd Miasta Myszyniec odpowiedzialny jest również za wdrażanie lokalnego prawa, polityki oraz przepisów.

Urząd Miasta Myszyniec dowody osobiste

Zainteresowane osoby, które w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Myszyniec chcą wyrobić dowód osobisty, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Drogą elektroniczną całą procedurę można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Myszyniec dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych.

Urząd Miasta Myszyniec opłata skarbowa

Wiele formalności, które interesanci załatwiają w urzędzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. W jednostce Urząd Miasta Myszyniec opłata skarbowa może zostać uregulowana przelewem na podany rachunek bankowy.

Mapa Urząd Miasta Myszyniec

Liczba wyświetleń: 222Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS