Urząd Miasta Oleszyce – UM w Oleszycach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: podkarpackie

Urząd Miasta Oleszyce – UM w Oleszycach

Urząd Miasta Oleszyce godziny otwarcia, godziny obsługi petentów. Oleszyce Urząd Miasta Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich. Kontakt z UM Oleszyce.

Urząd Miasta Oleszyce telefon

Jeśli chodzi o kontakt z Urzędem Miasta Oleszyc, najlepszym rozwiązaniem jest telefoniczne zgłoszenie. Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Oleszycach są aktywne w czasie otwarcia placówki. Należy jednak pamiętać, że numer telefonu udostępniony jest do centrali i można skontaktować się również z konkretnymi wydziałami wewnętrznymi.

Kontakt z Urzędem Miasta Oleszyc nie ogranicza się jedynie do rozmowy telefonicznej. Można również skorzystać z opcji kontaktu mailowego.

Urząd Miasta Oleszyce godziny otwarcia

Harmonogram pracy Urzędu Miejskiego w Oleszycach do wglądu online są dostępne całodobowo dla osób, które chcą odwiedzić placówkę osobiście. Należy pamiętać, że godziny otwarcia Urzędu Miasta Oleszyce te mogą ulec zmianie, dlatego przed wizytą warto sprawdzić aktualne informacje kontaktując się telefonicznie.

Kontakt Urząd Miasta Oleszyce

Adres: Rynek 1, 37-630 Oleszyce

Telefon: 16 631 50 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Oleszyce:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Urząd Miasta w Oleszycach

W Oleszycach Urząd Miasta jest odpowiedzialny za administrowanie i zarządzanie miastem. Jego główne obowiązki to: opieka nad mieszkańcami, zarządzanie sprawami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi, planowanie i realizacja inwestycji, zarządzanie infrastrukturą. Urząd Miasta w Oleszycach również odpowiada za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie budynkami i nieruchomościami oraz utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Miasta Oleszyc są odpowiedzialni za wykonywanie powierzonych im zadań, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, a także za komunikację z mieszkańcami.

Urząd Miasta Oleszyce opłata skarbowa

W instytucji Urząd Miasta Oleszyce opłata skarbowa może zostać uiszczona osobiście, a także przelewem na rachunek konta bankowego. W tytule przelewu należy dokładnie zaznaczyć, za co wykonywana jest opłata, aby nie wynikły żadne nieporozumienia.

Urząd Miasta Oleszyce podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta Oleszyc są zobowiązani zapłacić samoistni posiadacze nieruchomości w postaci gruntów czy budynków, użytkownicy wieczyści, a także właściciele nieruchomości. Zdarzają się sytuacje gdzie obciążeni tym podatkiem są również posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Mapa Urząd Miasta Oleszyce

Liczba wyświetleń: 224Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS