Urząd Miasta Opole Lubelskie – UM w Opolu Lubelskim

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: lubelskie

Urząd Miasta Opole Lubelskie – UM w Opolu Lubelskim

Aktualne godziny otwarcia Urzędu Miasta Opole Lubelskie. Miejski Urząd w Opolu Lubelskim adres placówki. Urząd Miasta Opole Lubelskie telefon, e-mail, kontakt.

Urząd Miasta Opole Lubelskie dane kontaktowe

Interesanci miasta Opole Lubelskie, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Opole Lubelskie dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Opolu Lubelskim obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Opole Lubelskie godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Opole Lubelskie godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Opole Lubelskie

Adres: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

Telefon: (081) 827 72 01, (081) 827 20 45

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Opole Lubelskie:

  • poniedziałek 7:15-15:15
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 7:15-15:15
  • czwartek 7:15-15:15
  • piątek 7:15-15:15

Urząd Miasta w Opolu Lubelskim

Opole Lubelskie Urząd Miasta realizuje wiele spraw, które związane są z opieką nad mieszkańcami. Urząd Miasta w Opolu Lubelskim odpowiada również za wydawanie zgód oraz pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest też zarządzanie nieruchomościami oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie całego Opola Lubelskiego.

Urząd Miasta Opole Lubelskie opłata skarbowa

W instytucji Urząd Miasta Opole Lubelskie opłata skarbowa może zostać uiszczona osobiście, a także przelewem na rachunek konta bankowego. W tytule przelewu należy dokładnie zaznaczyć, za co wykonywana jest opłata, aby nie wynikły żadne nieporozumienia.

Urząd Miasta Opole Lubelskie podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta Opola Lubelskiego są zobowiązani zapłacić samoistni posiadacze nieruchomości w postaci gruntów czy budynków, użytkownicy wieczyści, a także właściciele nieruchomości. Zdarzają się sytuacje gdzie obciążeni tym podatkiem są również posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Mapa Urząd Miasta Opole Lubelskie

Liczba wyświetleń: 325Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS