Urząd Miasta Otwock

Urząd Miasta Otwock

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Otwock

Urząd Miasta Otwock godziny otwarcia, adres, kontakt, numer telefonu, e-mail. Urząd Miasta w Otwocku wydziały, wydział gospodarki komunalnej, dowody.

Urząd Miasta w Otwocku

Jednostka organizacyjna gminy Urząd Miasta w Otwocku jest przedmiotem świadczenia pomocy wójtowi czy burmistrzowi oraz prezydentowi miasta. Pomoc dotyczy głównie realizacji uchwał, a także różnych zadań. Urząd Miasta Otwock pozwala załatwić sprawy dotyczące komunikacji, czyli składanie wniosku oraz odbiór prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. W instytucji można załatwić również sprawy dotyczące małżeństw czy zgonów. Otwock Urząd Miasta umożliwia załatwianie spraw w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej. Praca Urząd Miasta Otwock jest bardzo wymagająca oraz indywidualna. Każdy z zatrudnionych pracowników działa osobno. Urząd Miasta i Gminy Otwock posiada wyłącznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie prawa oraz ustaw. 

Urząd Miasta Otwock Wydziały

Urząd Miasta Otwock posiada wydziały, które są podzielone ze względu na rodzaj załatwianej sprawy. W instytucji Urząd Miasta Otwock wydziały są następujące:

 • Wydział Budżetu
 • Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
 • Wydział Promocji i Spraw Społecznych
 • Wydział Ochrony Środowiska (Zespół Eko-Patrolu, Zespół Gospodarowania Odpadami)
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych
 • Wydział Planowania Przestrzennego
 • Wydział Podatków i opłat
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Nieruchomości 

W jednostce organizacyjnej, którą jest Urząd Miasta Otwock Wydział Gospodarki Komunalnej zajmuje się między innymi sprawami związanymi z miejscem składowania odpadów, segregacją śmieci, prowadzeniem spraw związanych z oświetleniem ulic, a także prowadzenie ochrony w zakresie bezdomnych zwierząt. Wydział Gospodarki Komunalnej zajmuje się również wydawaniem zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczania na nim urządzeń infrastruktury technicznej.

Urząd Miasta Otwock Dowody Osobiste

W instytucji, jaką jest Urząd Miasta Otwock można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Do wniosku konieczne jest dołączenie jednej kolorowej fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm. Wniosku o wydanie dowodu osobistego nie można składać w formie elektronicznej, tylko podczas osobistej wizyty w Urzędzie. Istnieje jednak w Urzędzie Miasta Otwock wyjątek, pozwalający na złożenie wniosku dotyczący wydania dowodu osobistego zdalnie wyłącznie dla dzieci poniżej 12 roku życia. Taki proces powinien zakończyć się złożeniem podpisu elektronicznego. Urząd Miasta Otwock dowody osobiste wydaje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Otwock kontakt

Jednostka organizacyjna Urząd Miasta Otwock kontakt zdalny umożliwia za pomocą numeru telefonu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto pamiętać, że w przypadku pilnego kontakty należy wybrać telefoniczny kanał kontaktowy ze względu na możliwość długotrwałego oczekiwania na odpowiedź drogą mailową. Kontakt zdalny z Urzędem Miasta w Otwocku jest możliwy wyłącznie w godzinach urzędowania.

Poszczególne numery telefonu oraz adresy mailowe do Urzędu Miasta Otwock:

Urząd Miasta Otwock adres: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

Urząd Miasta Otwock godziny otwarcia

Urząd Miasta Otwock godziny otwarcia wydłużył w poniedziałki do 18:00 ze względu na interesantów, którzy nie mogą wcześniej skorzystać z usług instytucji. W pozostałe dni Urząd Miasta w Otwocku jest otwarty do godziny 16:00. Kasa jest czynna w godzinach otwarcia jednostki organizacyjnej. 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00

Liczba wyświetleń: 6794Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS