Urząd Miasta Ożarów – UM w Ożarowie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Miasta Ożarów – UM w Ożarowie

Godziny otwarcia Urząd Miasta Ożarów. Uzyskaj kontakt z obsługą interesanta UM Ożarowa. Urząd Miasta Ożarów wydziały – wydział komunikacji.

Urząd Miasta Ożarów kontakt

Udostępniany przez Urząd Miasta Ożarów kontakt zdalny zainteresowane osoby mogą uzyskać na dwa sposoby. Kontakt z tą instytucją można uzyskać korzystając z poczty elektronicznej, a także korzystając z podanego numeruj telefonu. Wszystkie dane kontaktowe Urzędu Miasta w Ożarowie udostępnione zostały na głównej stronie internetowej instytucji. Godnym uwagi jest fakt, że połączenia mogą zostać zrealizowane wyłącznie w godzinach otwarcie urzędu.

Urząd Miasta Ożarów godziny otwarcia

Interesanci powinni wiedzieć, że w jednostce organizacyjnej, którą jest Urząd Miasta Ożarów godziny otwarcia są adekwatne do godzin obsługi petentów. Harmonogram, który dotyczy godzin otwarcia został opublikowany na głównej stronie internetowej. Warto zapamiętać, że w weekendy instytucja nie przyjmuje interesantów.

Kontakt Urząd Miasta Ożarów

Adres: ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów

Telefon: (15) 86-11-137, (15) 86-10 700

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Ożarów:

  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00

Urząd Miasta w Ożarowie

Instytucja samorządowa, jaką jest Urząd Miasta w Ożarowie odpowiada za prowadzenie spraw oraz jego mieszkańców. W tej jednostce petenci mogą uzyskać dokument prawa jazdy, dowód osobisty, a także wszelkie zezwolenia. Urząd Miasta Ożarów odpowiedzialny jest również za wdrażanie lokalnego prawa, polityki oraz przepisów.

Urząd Miasta Ożarowa dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Ożarowa prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Ożarowa dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Ożarów opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Ożarowa opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Ożarowa wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Ożarowa wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Ożarów

Liczba wyświetleń: 181Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS