Urząd Miasta Piechowice – UM w Piechowicach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: dolnośląskie

Urząd Miasta Piechowice – UM w Piechowicach

Piechowice Urząd Miasta godziny otwarcia, numery telefonu, kontakt, adres, e-mail. Urząd Miasta w Piechowicach dowody osobiste, wydziały.

Urząd Miasta Piechowice kontakt

Udostępniany przez Urząd Miasta Piechowice telefon jest najszybszym kanałem kontaktowym, dzięki któremu natychmiast można uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Interesanci w celu uzyskania kontaktu mogą również wysłać wiadomość mailową. Wszystkie dane kontaktowe opublikowane są na stronie internetowej instytucji.

Urząd Miasta Piechowice godziny otwarcia

Należy pamiętać, że Urząd Miasta Piechowic otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. W weekendy zainteresowane osoby nie mogą korzystać z usług, jakie oferuje instytucja. Urząd Miasta Piechowice godziny otwarcia udostępnia na stronie internetowej. W ustalonych godzinach istnieje możliwość zrealizowania zdalnego kontaktu oraz odbycia wizyty osobistej.

Kontakt Urząd Miasta Piechowice

Adres: ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice

Telefon: 75/ 75 48 900,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Piechowice:

  • poniedziałek 7:30-16:00
  • wtorek 7:30-16:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Urząd Miasta w Piechowicach

Mieszkańcy miasta Piechowic wszelkie sprawy mogą załatwić w jednostce administracyjnej, jaką jest Urząd Miasta w Piechowicach. Zajmuje się on przede wszystkim sprawami publicznymi, a także administracyjnymi.

Urząd Miasta Piechowice odpowiada za zarządzanie budynkami i nieruchomościami oraz za utrzymanie czystości. Instytucja prowadzi wszelkie sprawy społeczne oraz sprawuje opiekę nad mieszkańcami.

Urząd Miasta Piechowic dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Piechowic prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Piechowic dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Piechowice opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Piechowic opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Piechowic wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Piechowic wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Piechowice

Liczba wyświetleń: 349Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS