Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Wewnętrzne wydziały Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul Szkolna 28 – Biuro Obsługi Mieszkańców, kontakt, telefon.

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

Jednym z miejsc, gdzie mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mogą realizować sprawy urzędowe jest Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta. Urząd Miasta Piotrków Trybunalski Szkolna to miejsce w którym można uzyskać potrzebne informacje, ale również uzyskać potrzebne zgody czy złożyć wnioski.

Warto wiedzieć, że przy ulicy Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim Biuro Obsługi Mieszkańców posiada dwa wejścia do budynku. Poza stacjonarną obsługą interesantów istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego. Obecnie dostępne są dwa numery kontaktowe BOM Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Telefony: 

 • (44) 732 18 00 (wejście A) 
 • (44) 732 18 01 (wejście B)

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski wydziały

W instytucji jaką jest Urząd Miasta Piotrków Trybunalski wydziały wewnętrzne, funkcjonują, ponieważ umożliwiają one sprawne i skuteczne działanie instytucji oraz ułatwiają obsługę interesantów. Wydziały wewnętrzne umożliwiają podział pracy i obowiązków w urzędzie, co pozwala na lepsze wykorzystanie kompetencji pracowników oraz usprawnienie procesów decyzyjnych i administracyjnych.

W placówce Urząd Miasta Piotrów Trybunalski wydziały funkcjonują jako referaty:

 • Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
 • Referat Edukacji
 • Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
 • Referat Spraw Społecznych
 • Referat Zamówień Publicznych
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 • Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Referat Architektury i Budownictwa
 • Referat Ewidencji Ludności
 • Referat Komunikacji
 • Referat Informatyki
 • Referat Administracji i Majątku
 • Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
 • Referat Budżetu i Analiz Finansowych
 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Referat Księgowości
 • Referat Dochodów

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski Wydział Geodezji

Wydział Geodezji Urzędu Miasta w Piotrkowie trybunalskim świadczy usługi zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców i innych instytucji. Urząd Miasta Piotrków Trybunalski Wydział Geodezji ulokował w budynku przy ulicy Szkolnej 28. Do jego zadań należy między innymi tworzenie i prowadzenie ewidencji gruntów.

E-mail: [email protected]
Adres: ul. Szkolna 28, p. 23
Telefon: 0 44/732 18 05

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski kontakt

Telefoniczna infolinia Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim działa pod numerem 0 800 241 251. Koszty za połączenie są bezpłatne, wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z infolinii w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Adres: pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

Placówka działa we wszystkie dni robocze od 7:30 do 15:30. Co istotne, we wtorki godziny otwarcia zostały wydłużone do 17:00.

Liczba wyświetleń: 2530Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS