Urząd Miasta Pszczyna

Urząd Miasta Pszczyna - UM w Pszczynie

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Pszczyna - UM w Pszczynie

Urząd Miasta Pszczyna kontakt, adres, wydziały, BIP. Wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Miasta w Pszczynie. Dofinansowania projektów. Godziny otwarcia.

Urząd Miasta Pszczyna 

Jednostka budżetowa, organizacyjna gminy, jaką jest Urząd Miasta Pszczyna, znajduje się na Rynek 2 w Pszczynie. Kod pocztowy Pszczyny to 43-200. Godziny otwarcia urzędu są odgórnie ustalone:

 • Poniedziałek: 07:00-17:00
 • Wtorek: 07:00-15:00
 • Środa: 07:00-15:00
 • Czwartek: 07:00-15:00
 • Piątek: 07:00-14:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Urząd Miasta i Gminy Pszczyna współpracują ze sobą w ścisły sposób. Urząd Miasta pomaga w pracy wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w zależności od tego, kto pełni główne stanowisko w urzędzie.

Urząd Miasta Pszczyna wydziały - kontakt

Struktura placówki, jaką jest Pszczyna Urząd Miasta, jest bardzo zróżnicowana i rozbudowana. Urząd jest podzielony na wydziały, referaty i samodzielne stanowiska, które działają w określonym, przydzielonym mu zakresie. W Urząd Miasta Pszczyna wydziały posiadają własne numery telefonu, na które dzwoniąc, każdy petent może uzyskać interesujące go informacje. Urząd Miasta Pszczyna kontakt umożliwia przez podane niżej numery kontaktowe.

 • Sekretariat Burmistrza: 32 449 39 99
 • Skarbnik Gminy:  32 449 39 19
 • Biuro Prasowe: 32 449 39 80
 • Wydział Finansowy: 32 449 39 03
 • Wydział Finansowy - Płace /Księgowość: 32 449 39 01
 • Wydział Podatkowy: 32 449 39 31
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami: 32 449 39 14
 • Wydział Gospodarki Komunalnej: 32 449 39 46
 • Wydział Gospodarki Komunalnej- Wywóz śmieci: 32 449 39 89
 • Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych:  32 449 39 56
 • Wydział Organizacyjny i Kadr: 32 449 39 25
 • Wydział Prawny: 32 449 39 49
 • Wydział Spraw Obywatelskich: 32 449 39 40
 •  Wydział Spraw Obywatelskich- Ewidencja ludności: 32 449 39 42
 • Wydział Urbanistyki i Architektury: 32 449 39 27
 • Miejski Konserwator Zabytków: 32 449 39 75
 • Wydział Polityki Społecznej: 32 449 38 77
 • Wydział Oświaty: 32 210 40 67
 • Wydział Informatyki: 32 449 39 20
 • Wydział Ochrony Środowiska: 32 449 38 75
 • Urząd Stanu Cywilnego: 32 449 39 39
 • Referat Kancelaryjny: 32 449 39 00 
 • Referat Lokalowy: 32 449 39 26
 • Referat ds. Jakości Powietrza: 32 449 39 50
 • Referat Rolnictwa: 32 449 39 78
 • Referat Promocji:  32 449 39 43
 • Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich: 32 449 39 48
 • Referat Zarządzania Kryzysowego: 32 210 45 57
 • Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli: 32 449 38 74
 • Biuro Rady Miejskiej: 32 449 39 35
 • Inspektor Ochrony Danych: 32 449 39 69
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: 32 449 38 76

E-mail:  [email protected]
NIP: 638-00-13-784
REGON: 000523643
Urząd Miasta Pszczyna adres: Rynek 2, 43-200 Pszczyna

UM Pszczyna praca

BIP UM Pszczyna udostępnia na swojej stronie wszystkie aktualne oferty pracy w Urzędzie Miasta w Pszczynie. Każdy petent zainteresowany pracą w tej placówce ma możliwość skorzystania z informacji dotyczących naboru na określone stanowiska pracy. Każda oferta zawiera dokładny opis obowiązków, których powinna podjąć się osoba ubiegająca się o pracę. W UM Pszczyna praca ma wymiar urzędowo- administracyjny, dlatego osoby mające predyspozycje do pracy między dokumentami i w środowisku komputerowym są najlepszymi kandydatami na te stanowiska.

Urząd Miasta Pszczyna dofinansowanie

Urząd Miasta Pszczyna dofinansowanie udziela na różnego rodzaju projekty, związane z lepszym funkcjonowaniem społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego. Jednym z programów, na które Urząd Miasta w Pszczynie udziela dofinansowania, jest Program czyste Powietrze. Celem projektu jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na lepsze jakościowo i przyjaźniejsze środowisku urządzenia dające ciepło. Program obejmuje wymianę piecy, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, mikroinstalację fotowoltaiczną i inne. UM Pszczyna dotacje przyznaje po pozytywnym, rozpatrzeniu złożonego przez interesanta wniosku. UM Pszczyna BIP jest stroną internetową, na której zawarte są informacje odnośnie wszystkich projektów realizowanych w urzędzie.

Urząd Miasta Pszczyna dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego powinna złożyć każda osoba, która ukończyła 18 rok życia lub osoba, która zmienia swoje dane osobowe. Urząd Miasta Pszczyna dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje tylko obywatel polski. 
Co trzeba mieć przy składaniu wniosku o przyznanie dowodu osobistego?

 • poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dowodu osobistego
 • spełniające wszystkie warunki kolorowe zdjęcie osobiste
 • osoba, która uzyskała obywatelstwo polskie, powinna posiadać dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Usługa wydania dowodu osobistego jest bezpłatna. Maksymalny czas oczekiwanie na otrzymanie dokumentu tożsamości to 30 dni liczone od dnia złożenia wniosku.

Liczba wyświetleń: 8429Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS