Urząd Miasta Raciąż – UM w Raciążu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Raciąż – UM w Raciążu

Urząd Miasta Raciąża kontakt telefoniczny, e-mail, godziny otwarcia. Urząd Miasta w Raciążu Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji.

Urząd Miasta Raciąż kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Miasta w Raciążu, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie instytucji. Obecnie Urząd Miasta Raciąż kontakt z mieszkańcami prowadzi między innymi zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Miasta Raciąża jest ograniczona do godzin otwarcia placówki. 

Oczywiście wszystkie potrzebne informacje dotyczące pracy, Urząd Miasta Raciąż udostępnia osobom zainteresowanym osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Raciążu

Godziny otwarcia Urzędu Miasta Raciąża są na bieżąco dostępne na stronie instytucji. Zaleca się sprawdzenie ich przed wizytą w oddziale. Obsługa klientów w Urzędzie Miasta Raciąża jest prowadzona w dni robocze, w podanych godzinach. W dni wolne od pracy ustawowo Urząd Miasta Raciąża jest zamknięty. Jeżeli miałyby wystąpić zmiany w harmonogramie pracy placówki jaką jest Urząd Miasta Raciąża odpowiedni komunikat informacyjny zostanie zamieszczony online oraz stacjonarnie w widocznym dla petentów miejscu.

Kontakt Urząd Miasta Raciąż

Adres: Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż

Telefon: (0-23) 683 48 50,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Raciąż:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Raciąż Urząd Miasta

Urząd Miasta Raciąża umożliwia mieszkańcom załatwienie wielu interesów. Istnieje możliwość załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdów, prawem jazdy, a także dowodami osobistymi. W tej instytucji zatrudnione są wyłącznie osoby o wysokich kwalifikacjach, a także z dużym doświadczeniem zawodowym, co sprawia, że udzielają oni profesjonalnej pomocy wszystkim interesantom.

Urząd Miasta Raciąża dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Raciąża prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Raciąża dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Raciąż opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Raciąża opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Raciąża wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Raciąża wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Raciąż

Liczba wyświetleń: 337Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS