Urząd Miasta Sieradz

Urząd Miasta Sieradz

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Sieradz

Urząd Miasta Sieradz wydziały, aktualne godziny urzędowania. BIP UM Sieradz kontakt, adres. Mieszkania komunalne, dowody osobiste oraz opłata skarbowa.

Sieradz Urząd Miasta

Sieradz to jedno z najstarszych miast w Polsce. Nadanie tytułu i praw miasta powiatowego uzyskał od 1999 roku. UM Sieradz to pełniące w zachodniej części województwa łódzkiego miejsce administracyjno-gospodarcze, gdzie mieszkańcy miasta i okolic mogą uzyskać pomoc związaną w określonym zakresie, przedstawionym przez Urząd Miasta Sieradz BIP placówki administracji publicznej.

Urząd Miasta Sieradz praca

UM Sieradz praca na stanowiskach w administracji publicznej zobowiązuje do nienagannego i sumiennego wykonywania obowiązków na rzecz obywateli. Biuletyn administracji publicznej miasta Sieradz w skrócie: UM Sieradz BIP.

Zgodnie z aktualnymi artykułami i ustawami o pracownikach samorządowych na stronie internetowej BIP UM Sieradz publikowane są aktualne ogłoszenia o wakatach na stanowiska urzędnicze w placówce danego Urzędu.

W placówce UM Sieradz rekrutacja prowadzona jest w przypadku wakatu na dane stanowisko urzędnicze. Konkursy organizowane na wolne stanowiska, publikowane są w zakładce: Praca Urząd Miasta Sieradz, opisujące wszelkie wymogi charakteryzujące dane stanowisko.

UM Sieradz aktualności

Dla mieszkańców, zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami oraz aktualnymi informacjami z regionu, placówka administracji publicznej, jaką jest w tej lokalizacji Urząd Miasta Sieradz ogłoszenia udostępnia i przedstawia na głównej stronie internetowej. Adres strony internetowej prezentujący aktualności został podany przez Urząd Miasta Sieradz BIP.

Na stronie ‘aktualności’ można również znaleźć informacje dotyczącą obecnie realizowanych projektów i zamówień publicznych.

Bieżące formy wsparcia mieszkańców organizowane przez samorząd i Urząd Miasta Sieradz mieszkania komunalne w ramach programu „Mieszkanie plus” opisane zostały w artykule udostępnionym na głównej stronie urzędu i obowiązującego projektu rządowego.

W zależności od prowadzonego projektu Urząd Miasta Sieradz wycieczki organizuje i zaprasza chętnych do skorzystania z cyklu wycieczek ekologicznych dla mieszkańców regionu. Należy weryfikować aktualne programy i dostępne formy wsparcia gospodarki regionu na stronie internetowej UM Sieradz.

Wszelkie konkursy, oferty organizowane przez placówkę UM Sieradz przetargi jednostki organizacyjnych miasta, przedstawiane są również na głównej stronie biuletynu  UM Sieradz BIP.

UM Sieradz wydziały

W placówce administracji publicznej, jaką jest Urząd Miasta Sieradz wydziały, przedstawiają się następująco:

  •  Wydział Prezydenta (WP)
  • Wydział Organizacyjny (WOR)
  • Wydział Urbanistyki (WU)
  • Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
  • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (WES)
  • Wydział Finansowy (WF)
  • Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji (WIK)

Urząd Miasta Sieradz dowody osobiste

Obecne prawo określa, iż każdy obywatel, który ukończy 18-rok życia, zobligowany jest do wyrobienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W Polsce jednym z takich dokumentów jest dowód osobisty.

Urząd Miasta Sieradz dowód osobisty wydaje na wniosek obywatela, zarówno pełnoletniego, jak i opiekuna osoby niepełnoletniej. W zależności od wieku osoba składająca wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej musi być obecna w urzędzie miasta Sieradz. Aby złożyć wniosek, należy udać się do placówki w danym terenie, jaką jest Urząd Miasta Sieradz Wydział Spraw Obywatelskich.

Wszystkich obywateli, chcących skorzystać z pomocy zakresu prac placówki administracji publicznej kieruje się pod główny adres UM Sieradz.

Urząd Miasta Sieradz adres: ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Urząd Miasta Sieradz Kontakt

Mieszkańcy Miasta Sieradz oraz pozostali obywatele przynależący do placówki administracji publicznej, jaką jest UM Sieradz kontakt, umożliwia, pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

Telefon: 43 826 61 16, 43 826 61 65

Kontakt pod przedstawionymi numerami telefonów dostępny jest w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30. Aby skontaktować się z odpowiednim wydziałem bądź kierownikiem wydziału, Urząd Miasta Sieradz telefon udostępnia na swojej stronie internetowej.

W przypadku spraw związanych ze skargami i wnioskami, Prezydent Miasta dostępny jest w każdy czwartek od 9:00-11:00

Urząd Miasta Sieradz podatek od nieruchomości

Obywatel chcący załatwić sprawy urzędowe w UM Sieradz opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń, zezwoleń czy pozwoleń  itd. Wysokość opłaty skarbowej jest stała, określona w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Urząd Miasta Sieradz podatek od nieruchomości pobiera raz w roku (w pełnej stawce) lub kwartalnie (4 raty). Wysokość podatków zależna jest od powierzchni gruntów (np. podatek rolny, podatek leśny), powierzchni budynków, pozostające w posiadaniu podatnika czy też powierzchni użytkowych – mieszkań i lokali.

Liczba wyświetleń: 2542Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS