Urząd Miasta Starachowice

Urząd Miasta Starachowice

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Miasta Starachowice

Urząd Miasta Starachowice numery telefonu, godziny otwarcia, adres, e-mail. Starachowice Urząd Miasta praca, wydziały, dowody osobiste, opłata skarbowa.

Urząd Miasta Starachowice kontakt

Kontakt z Urzędem Miasta Starachowice interesanci mogą uzyskać za pomocą numeru telefonu oraz poprzez wysłanie wiadomości mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto pamiętać, że Urząd Miasta Starachowice kontakt udziela wyłącznie w godzinach jego otwarcia. W przypadku pilnej sprawy należy skorzystać z kontaktu telefonicznego ze względu na dużo dłuższy czas oczekiwania na odpowiedź w formie maila. 

Urząd Miasta Starachowice numery telefonu: 

 • Sekretariat Prezydenta Miasta: 41 273 82 02
 • Biuro Rady Miejskiej: 41 273 83 12
 • Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta: 41 273 82 08
 • Skarbnik Miasta: 41 273 82 94
 • Sekretarz Miasta: 41 273 82 94
 • Biuro Architekta Miejskiego: 41 273 83 48
 • Rzecznik Prasowy: 41 273 82 57
 • Referat Podatków i Opłat: 41 273 83 42
 • Referat Księgowości Budżetowej: 41 273 82 92
 • Zespół do spraw Planowania Sprawozdawczości Budżetowej: 41 273 82 68
 • Referat Realizacji Inwestycji: 41 273 83 45
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska: 41 273 83 41
 • Drogi gminne i ich oznakowanie: 41 273 82 34
 • Letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie: 41 273 82 32
 • Utrzymanie terenów zielonych oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 41 273 82 99
 • Gospodarka odpadami komunalnymi: 41 273 82 42
 • Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych: 41 273 82 51
 • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego: 41 273 82 12
 • Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: 41 273 82 20
 • Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: 41 273 83 67
 • Referat Administracji i Kadr: 41 273 83 15
 • Referat do spraw Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych: 41 273 82 79
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych: 41 273 82 47
 • Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: 41 273 82 17
 • Zespół do spraw Zamówień Publicznych: 41 273 82 75
 • Straż Miejska: 41 273 82 66

Urząd Miasta Starachowice adres e-mail: [email protected]
Urząd Miasta Starachowice adres: ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

W instytucji Urząd Miasta Starachowice opłata skarbowa może zostać uiszczona za pomocą przelewu. Urząd Miasta Starachowice numer konta bankowego udostępnia na głównej stronie internetowej.

Urząd Miasta Starachowice godziny otwarcia

Jednostka organizacyjna, jaką jest Urząd Miasta Starachowice godziny otwarcia ma takie same, jak godziny, w których przyjmowane są zainteresowane osoby. Warto wiedzieć, że Urząd Miasta Starachowice w weekendy jest zamknięty. Starachowice Urząd Miasta otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Urząd Miasta Starachowice godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte 
Niedziela: Zamknięte 

Urząd Miasta Starachowice dowody osobiste

W Urzędzie Miasta Starachowice istnieje możliwość wyrobienia dowodu osobistego. Aby tego dokonać, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z jedną kolorową fotografią. Powinna posiadać ona wymiary 35 mm x 45 mm. Jeśli chodzi o dzieci poniżej 12 roku życia, formularze interesanci mogą składać w formie elektronicznej. Urząd Miasta Starachowice dowody osobiste wydaje w Wydziale Spraw Obywatelskich do 30 dni roboczych, które są liczone od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Starachowice praca

Urząd Miasta w Starachowicach głównie zajmuje się pomaganiem prezydentowi miasta w realizacji uchwał, a także w wykonywaniu różnorodnych zadań. W instytucji, jaką jest Urząd Miasta Starachowice praca jest wykonywana przez osoby, które posiadają duże doświadczenie zawodowe oraz wymagane wykształcenie. Do jej wykonywana niezbędny jest szeroki zakres wiedzy odnośnie ustaw oraz prawa. Urząd Miasta w Starachowicach został podzielony na wydziały. Każdy z nich jest obsługiwany przez osobę, która jest odpowiednio przeszkolona w danym zakresie.

Urząd Miasta Starachowice wydziały:

 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Gospodarki Mieniem 
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Edukacji i Sportu
 • Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
 • Wydział Kultury i Dziedzictwa

Liczba wyświetleń: 7843Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS