Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki godziny otwarcia, adres, kontakt, numer telefonu. Tomaszów Mazowiecki Urząd Miasta dowody osobiste, wydziały.

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki podatek od nieruchomości

W instytucji Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki podatek od nieruchomości zobowiązani są zapłacić właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze nieruchomości, a także posiadacze nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa. Opłatę można uiścić osobiście oraz za pomocą przelewu na podany na głównej stronie internetowej numer konta bankowego. 

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki dowody osobiste

Osoby, które chcą wyrobić w jednostce Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki dowody osobiste, powinny złożyć wymagany wniosek wraz z jedną kolorową fotografią. Należy pamiętać, że w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia wniosek o wydanie dokumentu, można złożyć w formie elektronicznej. Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki dowody osobiste wydaje do 30 dni roboczych.

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki kontakt

Jednostka organizacyjna, którą jest Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki kontakt, petentom umożliwia za pomocą numeru telefonu. Interesanci mają również możliwość, przesłania wiadomości mailowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki telefon: 44 724 23 11
Adres e-mail: [email protected]

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki godziny otwarcia

Placówka Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki godziny otwarcia w środy posiada dłuższe niż w pozostałe dni. Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu w przypadku planowania osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Tomaszów Mazowiecki

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki godziny pracy: 

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-17:00
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Nieczynne
 • Niedziela: Nieczynne 
Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki wydziały:
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Wydział Podatków i Opłat
 • Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej
 • Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomości
 • Wydział Finansowo-Księgowy
 • Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu
 • Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu
 • Wydział Organizacyjno-Prawny
 • Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej
 • Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki Wydział Ochrony Środowiska

W instytucji Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki Wydział Ochrony Środowiska opracowuje projekty potrzeb związanych z zapewnieniem dostaw wody, ciepła, gazu, a także oczyszczania ścieków. Zajmuje się również wydawaniem decyzji w sprawach zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki prowadzi też nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości, a także organizuje odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. 

Liczba wyświetleń: 1093Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS