Urząd Miasta Wołomin

Urząd Miasta Wołomin - UM w Wołominie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Wołomin - UM w Wołominie

Urząd Miasta Wołomin godziny otwarcia placówki, adres, numer telefonu. Wywóz śmieci w UM Wołomin. Oferty pracy, dowód osobisty, opłata skarbowa.

Urząd Miasta Wołomin

Na czele instytucji, jaką jest Urząd Miasta w Wołominie stoi burmistrz. Cała jednostka prowadzi działania mające na celu pomaganie burmistrzowi w jego obowiązkach. Zapewnia pomoc organom przynależnym do niego. 

W Urząd Miasta Wołomin wywóz śmieci odbywa się według dokładnie opracowanego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta w Wołominie.

Urząd Miasta Wołomin oferty pracy udostępnia na bieżąco w witrynie internetowej placówki. Każda osoba zainteresowana współpracą z Urzędem Miasta ma nieograniczony dostęp do propozycji zatrudnienia wywodzących się z tej właśnie jednostki.

Urząd Miasta Wołomin wydziały

Urząd Miasta Wołomin jest podzielony na wydziały i równorzędne, samodzielne komórki organizacyjne. Każdy z wydziałów pełni odgórnie ustalone funkcje. Zajmuje się przypisanymi mu działaniami, prowadząc pomoc dla petentów uczęszczających do placówki Urzędu Miasta. Do jego jednostek należą najczęściej placówki związane z ochroną zdrowia, oświatą, kulturą, sportem i opieką społeczną. W Urząd Miasta Wołomin wydziały są odpowiednio wyszczególnione i należą do nich:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (Wydział Podatków i Windykacji)
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 • Wydział Gospodarki Mieniem
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Edukacji i Sportu
 • Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
 • Wydział Kultury i Dziedzictwa

Urząd Miasta Wołomin dowody osobiste

Urząd Miasta Wołomin zajmuje się również wydawaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość, jakim jest dowód osobisty. Każda osoba mająca ukończone 18 lat jest zobowiązana wyrobić sobie taki dokument wydawany po ówczesnym złożeniu wniosku w Urzędzie Miasta w Wołominie. Do odpowiednio wypełnionego wniosku należy dołączyć spełniającą wszystkie wymagania fotografię osobistą. Warto wiedzieć, że wniosek o wydanie dowodu dla osoby do 12 roku życia można złożyć w formie elektronicznej. Taki wniosek powinien być opatrzony odpowiednim kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Urząd Miasta Wołomin dowody osobiste oddaje do osobistego użytku w okresie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie dowodu tożsamości. W Urząd Miasta Wołomin opłata skarbowa za wydanie dowodu osobistego nie istnieje. Usługa jest bezpłatna.

Urząd Miasta Wołomin kontakt

Na ul. Ogrodowej 4 w Wołominie znajduje się Wołomin Urząd Miasta. Placówka organizuje połączenia telefoniczne w godzinach pracy urzędu. W placówce, jaką jest Urząd Miasta Wołomin kontakt realizuje również za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Platforma umożliwia bezproblemowe i szybkie kontaktowanie się z pracownikami urzędu. Kolejnym plusem korzystania z ePUAP jest możliwość składania wniosków. Dokumenty dodaje się w formie elektronicznej na własnym profilu wnioskodawcy. Dodatkowo przemyślanym dodatkiem w platformie jest urządzenie sprawdzające poprawność wniosku. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu zostaje on natychmiastowo znaleziony. 

Urząd Miasta Wołomin adres: ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
Fax: 22 763-30-66
E-mail: [email protected]
Urząd Miasta Wołomin telefon: 22 763 30 00

Urząd Miasta Wołomin godziny otwarcia:

Poniedziałek 09:00-19:00
Wtorek 08:00-18:00
Środa 08:00-18:00 
Czwartek  08:00-18:00
Piątek  08:00-14:00 
Sobota  Zamknięte
Niedziela Zamknięte 

 Kasa urzędu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • Poniedziałek: 09:00-18:00
 • Wtorek- Czwartek: 08:00-15:00
 • Piątek: 08:00-13:00

Liczba wyświetleń: 6164Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS