Urząd Miasta Zaklików – UM w Zaklikowie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: podkarpackie

Urząd Miasta Zaklików podatek od nieruchomości, Wydział Komunikacji, dowody osobiste. Kontakt do Urzędu Miasta w Zaklikowie, godziny otwarcia.

Kontakt Urząd Miasta Zaklików

Adres: ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików

Telefon: 15 87 38 476,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Zaklików

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Zaklików Urząd Miasta

Petenci, udając się do Urzędu Miasta w Zaklikowie mogą załatwić szereg spraw, do których należy między innymi wyrobienie dowodu osobistego, odbiór prawa jazdy, a także uzyskania różnych zezwoleń. Pracownicy, którzy obsługują Zaklików Urząd Miasta mają wysokie kwalifikacje, a także duże doświadczenie zawodowe, dzięki temu potrafią udzielić profesjonalnej pomocy wszystkim interesantom.

Urząd Miasta Zaklików kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Miasta Zaklikowa można skorzystać z udostępnionych danych kontaktowych. Obecnie Urząd Miasta Zaklików kontakt zdalny prowadzi z interesantami przez telefon, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że kontakt z jednostką można uzyskać wyłącznie w czasie godzin otwarcia.

Urząd Miasta Zaklików godziny otwarcia

Warto znać aktualne godzin otwarcia Urzędu Miasta w Zaklikowie w przypadku chęci uzyskania kontaktu zdalnego lub odbycia wizyty osobistej. Urząd Miasta Zaklików godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi zainteresowanych osób. Harmonogram dotyczący otwarcia urzędu został opublikowany na głównej stronie internetowej. Placówka otwarta jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w określonych godzinach.

Urząd Miasta Zaklikowa dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Zaklikowa prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Zaklikowa dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Zaklików opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Zaklikowa opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Zaklikowa wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Zaklikowa wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Zaklików

Liczba wyświetleń: 16Wyszukaj dodatkowe informacje: