Urząd Miasta Zielona Góra

Urząd Miasta Zielona Góra - UM w Zielonej Górze

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: lubuskie

Urząd Miasta Zielona Góra - UM w Zielonej Górze

Urząd Miasta Zielona Góra adres, kontakt, przetargi. Dowód osobisty w Urząd Miasta w Zielonej Górze. Opłata skarbowa, departamenty, świadczenia rodzinne.

Urząd Miasta Zielona Góra

Urząd Miasta w Zielonej Górze znajduje się na ul. Podgórnej 22. Jest podstawową jednostką budżetową miasta. Prowadzi zróżnicowane działania wpływające na odpowiednie funkcjonowanie społeczeństwa miejskiego. Ważnym działem urzędu jest Urząd Miasta Wydział Komunikacji Zielona Góra, który zajmuje się rejestracją pojazdów i wszystkimi sprawami, które ich dotyczą. Urząd Miasta Zielona Góra przetargi organizuje każdego roku. Na jego stronie internetowej istnieje możliwość filtrowania przetargów według ich statusów: ogłoszone, rozstrzygnięte, unieważnione oraz innych informacji. 

W Urząd Miasta Zielona Góra praca na stanowiskach urzędowych jest przydzielana osobom mającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Oferty pracy dotyczące zatrudnienia w placówce są umieszczane w liście naborów na stanowiska znajdującej się na stronie (Praca Urząd Miasta zielona Góra) lub w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Osoby chcące uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów muszą uzyskać odpowiednie dokumenty w dziale Urząd Miasta zielona Góra wycinka drzew.

Urząd Miasta Zielona Góra wydziały

W placówce, jaką jest Urząd Miasta Zielona Góra wydziały są podziałem całej instytucji. Taka organizacja placówki umożliwia jej sprawne działanie. Każdy wydział odpowiada za przypisane mu zadania. Do placówki Urząd Miasta Zielona Góra departamenty i wydziały należą:

 • Departament Prezydenta Miasta
  • Biuro Audytu
  • Biuro Informacji i Kontaktu z Mediami
  • Biuro Miejskich Rzeczników
  • Biuro Prezydenta Miasta
 • Departament Komunikacji Społecznej
  • Biuro Prasowe
  • Biuro Analiz i Rozwoju
 • Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  • Straż Miejska
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Biuro Ochrony Wizyjnej
 • Departament Zarządzania Drogami
  • Biuro Budowy Dróg
  • Biuro Utrzymania Dróg
  • Biuro Zarządzania Pasem Drogowym
  • Biuro Ruchu Drogowego
 • Departament Inwestycji Miejskich- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Departament Inwestycji Strategicznych
 • Departament Rozwoju Miasta
  • Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Budownictwa- Biuro Administracji Budowlanej
  • Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Geodezji- Biuro Geodezji i Katastru
  • Biuro Obrotu Nieruchomościami
  • Biuro Zagospodarowania Przestrzennego
  • Biuro Ochrony Środowiska
  • Biuro Urbanistyki i Planowania
  • Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat
  • Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami
 • Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej
  • Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
  • Biuro Gospodarki Komunalnej
  • Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej
  • Biuro Gospodarki Odpadami
  • Biuro Dodatków Mieszkaniowych
 • Departament Organizacyjny
  • Biuro Obsługi Urzędu
  • Biuro Organizacyjne
  • Biuro Rady Miasta
  • Biuro Zamówień Publicznych
  • Biuro Obsługi Prawnej
 • Departament Finansowy
  • Biuro Budżetu i Rachunkowości
  • Biuro Egzekucji Administracyjnej
  • Biuro Podatków Lokalnych
  • Biuro Dochodów Budżetowych
 • Departament Edukacji i Spraw Społecznych
  • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
  • Urząd Stanu Cywilnego
  • Wydział Spraw Obywatelskich
  • Wydział Sportu, Kultury, i Turystyki
  • Wydział Świadczeń Rodzinnych
 • Wydział Funduszy Europejskich
 • Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Komunikacji
 • Biuro Informatyki
 • Departament Dzielnicy Nowe Miasto- Biuro Dzielnicy

Urząd Miasta Zielona Góra dowody osobiste

Osoba mająca obowiązek posiadania dowodu osobistego, który jest głównym dokumentem potwierdzającym tożsamość w Polsce, powinna złożyć wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem 18 lat. Urząd Miasta Zielona Góra dowody osobiste wydaje na podstawie złożonego wcześniej wniosku osobom, które jeszcze nigdy nie miały tego dokumentu lub ich dowód stracił ważność przez przeminięcie jego terminu. Każdy wniosek elektroniczny, czy papierowy powinien posiadać własnoręcznie wykonany podpis wnioskodawcy. Oprócz dobrze wypełnionego wniosku, do dokumentu powinna być załączona kolorowa fotografia spełniająca wszystkie wymogi dowodu osobistego. Zdjęcie nie może być wykonane wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca uzyskuje świadectwo potwierdzenia swojej tożsamości w okresie do 30 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Miasta Zielona Góra dowód osobisty. Wszystkie opłaty należy uiścić na numer konta: Urząd Miasta Zielonej Góry opłata skarbowa.

Urząd Miasta Zielona Góra Świadczenia Rodzinne

Urząd Miasta Wydział Rodzinny Zielona Góra jak sama nazwa mówi, zajmuje się sprawami dotyczącymi rodzin, a między innymi przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Do takiego rodzaju wsparcia finansowego należą:

 • zasiłek rodzinny
 • dodatek do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia rodzicielskie
 • zapomogą z tytułu urodzenia dziecka
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

Urząd Miasta Zielona Góra Świadczenia Rodzinne przyznaje obywatelom polskim, a także cudzoziemcom, którzy zamieszkują Polskę w okresie pobierania zasiłku. Każda osoba posiadająca prawo do pobierania zasiłku rodzinnego może ubiegać się o różnego rodzaju dodatki, jakimi są: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem, samotnego wychowywania dziecka i itp.

Urząd Miasta Zielona Góra kontakt

Kontakt w Zielona Góra Urząd Miasta jest prowadzony dzięki istniejącym stanowiskom telefonicznej obsługi klienta. Każdy interesant może zadzwonić na podane numery telefonów w godzinach pracy urzędu. Urząd Miasta Zielona Góra kontakt realizuje również przez udostępniony na portalu placówki formularz kontaktowy, który jest zabezpieczony przez specjalnie stworzony program. Jego celem jest blokowanie narzędzi zautomatyzowanych, udających ludzi, jednocześnie broniąc urząd przed spamem wiadomości. W Urząd Miasta Zielona Góra konto bankowe urząd udostępnił do wpłacania wszystkich należnych mu opłat.

W Urząd Miasta Zielona Góra ul Artura Grottgera 7 jest lokalizacją Wydziału Spraw Obywatelskich.

Urząd Miasta Zielona Góra adres: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra 
Urząd Miasta Zielona Góra Grottgera adres: ul. Artura Grottgera 7, 65-415 Zielona Góra 
Fax: 68 45 64 155
Urząd Miasta Zielona Góra telefon: 68 45 64 100

 • Urząd Miasta Grottgera Zielona Góra: +48 68 47 51 823 
  Urząd Miasta Zielona Góra godziny otwarcia:
Poniedziałek08:00-16:00 
Wtorek 07:30-15:30
Środa 07:30-15:30 
Czwartek 07:30-15:30 
Piątek 07:30-15:30 
SobotaNieczynne 
Niedziela Nieczynne 

Liczba wyświetleń: 19532Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS