Urząd Dzielnicy Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Dzielnicy Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów godziny otwarcia, kontakt, adres, e-mail. Urząd Dzielnicy Warszawa Ursynów prawo jazdy, podatek od nieruchomości, dowody osobiste

Urząd Dzielnicy Warszawa Ursynów

Należy wiedzieć, że Urząd Dzielnicy Ursynów to jeden z oddziałów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Placówka zlokalizowana jest przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie. Mieszkańcy mogą załatwić różne sprawy, wyłącznie w godzinach otwarcia urzędu. Zainteresowane osoby mają możliwość w tym urzędzie zrealizowania spraw, które związane są między innymi z dowodem osobistym czy rejestracją pojazdów. 

Urząd Dzielnicy Ursynów godziny otwarcia

W godzinach otwarcia Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów interesanci mają możliwość odbycia wizyty osobistej, a także zrealizowanie kontaktu zdalnego. Urząd Dzielnicy Ursynów m st Warszawy otwarty jest wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, a także niedziele nie można korzystać z oferowanych przez instytucję usług. W poniedziałki czas pracy urzędu wydłużony został do 18:00.

Urząd Dzielnicy Ursynów godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 8:00-18:00
 • Wtorek: 8:00-16:00
 • Środa: 8:00-16:00
 • Czwartek: 8:00-16:00
 • Piątek: 8:00-16:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Urząd Dzielnicy Ursynów kontakt

Osoby, które nie mają możliwości odbycia osobistej wizyty w placówce mogą skorzystać z kontaktu zdalnego. Urząd Dzielnicy Ursynów kontakt umożliwia za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także telefonu. Wysyłając wiadomość mailową należy obowiązkowo zawrzeć w niej wszystkie szczegóły zaistniałej sytuacji oraz odpowiedni dane, aby nie wynikły żadne niejasności. 

Urząd Dzielnicy Warszawa Ursynów został podzielony na wydziały, aby realizowanie wszelkich spraw przebiegało sprawniej. Do każdego z wydziałów przypisany jest inny numer telefonu. Realizując połączenie należy wybrać odpowiedni z nich. Konsultanci, którzy obsługują telefon mają duże kompetencje oraz doświadczenie zawodowe, dzięki czemu bez problemu udzielą profesjonalnej pomocy osobie dzwoniącej. 

Obecnie działające numery telefonu do Urzędu Dzielnicy Ursynów to: 

 • Wydział Administracyjno - Gospodarczy: 22 443 71 34
 • Wydział Architektury i Budownictwa: 22 443 73 96
 • Wydział Budżetowo - Księgowy: 22 443 71 58
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń: 22 443 73 88
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 22 443 75 20
 • Wydział Informatyki: 22 443 33 27
 • Wydział Infrastruktury: 22 443 72 19
 • Wydział Kadr i Funduszy Europejskich: 22 443 72 41
 • Wydział Komunikacji Społecznej: 22 443 75 07, 443 71 43, 443 73 54, 443 71 74 oraz 443 75 03
 • Wydział Obsługi Mieszkańców: 22 443 72 90
 • Wydział Ochrony Środowiska: 22 443 72 50
 • Wydział Organizacyjny: 22 443 71 33, 22 443 71 27, 22 443 71 31, 22 443 71 32, 22 443 71 33 oraz 22 443 71 52
 • Wydział Oświaty i Wychowania: 22 443 72 10
 • Wydział Prawny: 22 443 72 66
 • Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń: 22 443 73 78
 • Wydział Zamówień Publicznych: 22 443 73 31
 • Wydział Zasobów Lokalowych: 22 443 72 79
 • Wydział Sportu i Rekreacji: 022 443 72 73, 443 72 78 oraz 443 72 75

Adres e-mail: [email protected]
Adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Urząd Dzielnicy Ursynów podatek od nieruchomości

Opłatę za obowiązkowy w instytucji Urząd Dzielnicy Ursynów podatek od nieruchomości można uiścić osobiście w kasie urzędu lub przelewem na podany rachunek konta bankowego. 

Podatek od nieruchomości w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m st Warszawy mają obowiązek zapłacić osoby, które są właścicielami nieruchomości, użytkownikami gruntów wieczystych, a także samoistnymi posiadaczami nieruchomości w postaci budynków, gruntów oraz ich części. 

Istnieją sytuacje, w których podatkiem obciążeni są interesanci, którzy są zależnymi posiadaczami nieruchomości czy ich części stanowiących własność Skarbu Państwa.

Urząd Dzielnicy Ursynów dowody osobiste

Urząd Miasta Ursynów umożliwia mieszkańcom uzyskania dokumentu tożsamości, jakim jest dowód osobisty. W tym celu należy złożyć osobiście odpowiedni wniosek wraz z jedną kolorową fotografią o wymiarach 35 mm x 45 mm. W przypadku gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia, całą procedurę można zrealizować w formie elektronicznej. Urząd Dzielnicy Ursynów dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych liczonych od daty złożenia wniosku.

Urząd Dzielnicy Ursynów prawo jazdy

Wydawane przez Urząd Dzielnicy Ursynów prawo jazdy petenci mogą odebrać wyłącznie w określonych godzinach. Aby uzyskać wszelkich informacji, należy skorzystać z niżej podanych danych kontaktowych. 

Numer telefonu: 22 443 73 22 oraz 22 443 73 71
Adres e-mail: [email protected]

Liczba wyświetleń: 3027Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS