Urząd Miasta Warszawa

Urząd Miasta Warszawa

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Warszawa

Kontakt Urząd Miasta Warszawa dla wszystkich dzielnic — Śródmieście, Wola, Wilanów, Żoliborz i pozostałe. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa wydziały, mapa.

Urząd Miasta Warszawa kontakt

Warszawa Urząd Miasta funkcjonuje w wielu lokalizacjach. Wynika to z rozmiaru stolicy, a także ilości mieszkańców. Urząd miasta Warszawa można podzielić na jednostki nazwane Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, a także oddziały UM obsługujące konkretne dzielnice. Warto dodać, że w każdej z placówek funkcjonują wydziały. Urząd Miasta Warszawa kontakt z interesantami realizuje telefonicznie oraz w niektórych przypadkach także mailowo. Należy wybrać odpowiedni oddział urzędu obejmujący dzielnice, w której mieszka petent.

Urząd Miasta Warszawa mapa

Może okazać się, że mieszkaniec nie wie, do której lokalizacji urzędu się skierować. W takim przypadku jest przydatna mapa Urząd Miasta Warszawa. Plan miasta podzielony jest graficznie na dzielnice oraz posiada możliwość wygodnego wyszukiwania. Wpisując nazwę ulicy lub dokładny adres, mieszkaniec jest w stanie odszukać, w jakiej dzielnicy miasta się ona znajduje.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Zadaniem Urzędu Miasta jest realizacja spraw mieszkańców. W Warszawie Urząd Miasta Stołecznego dba o dostęp do usług publicznych, a także działa aktywnie w sprawach wiązanych z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia i środowiska itp. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa w swojej siedzibie mieści biura władz miasta w tym prezydenta, zastępców, skarbnika oraz dyrektorów. Urząd czynny jest od 8:00 do 18:00 w poniedziałki oraz w pozostałe dni robocze od 8:00 od 16:00.

Urząd Miasta Warszawa adres: plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Telefon: 22 443 00 00

Od 7 Lutego następuje zmiana adresu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Należy dodać, że godziny pracy instytucji pozostają bez zmian.

Nowy Adres: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa

Telefon: 22 443 10 00 oraz 22 443 10 01
E-mail: sekretariatprezydenta(at)um.warszawa.pl
Fax: 22 443 10 02

Obsługa interesantów prowadzona jest w oddziałach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, jednostki podzielono zgodnie z istniejącymi w stolicy dzielnicami. Poniżej dostępne są dane kontaktowe oraz informacje na temat godzin przyjmowania każdego z urzędów.

Urząd Miasta Warszawa Śródmieście

Śródmieście to jedna z centralnych dzielnic Warszawy. Urząd Miasta Śródmieście Warszawa mieści się przy ulicy Nowogrodzkiej 43. Jest to główna siedziba urzędu obsługującego mieszkańców dzielnicy. Dostępne są również inne lokalizacje Urzędu Miasta Warszawa Śródmieście. Wszystkie informacje na ten temat w tym dane kontaktowe dostępne są na stronie dedykowanej Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Adres: Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Urząd Miasta Warszawa Śródmieście godziny otwarcia są identyczne w każdym dniu roboczym. Urząd pracuje od 8:00 do 16:00. Jeżeli chodzi o godziny przyjęć interesantów w pozostałych oddziałach instytucji w dzielnicy śródmieście, mogą się one różnić w zależności od lokalizacji.

Urząd Miasta Warszawa Wola

Mieszkańcy dzielnicy Wola, mogą realizować formalności Urzędzie Miejskim Warszawy Wola. Siedziba jednostki znajduje się przy alei Solidarności 90. Interesanci przyjmowani są w głównym oddziale od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W podanym przedziale czasowym obsługiwany jest również telefon Urzędu Dzielnicy Wola w Warszawie. Podane numery odbierane są przez konsultantów telefonicznych Wydziału Obsługi Mieszkańców Wola.

Pod podanym adresem znajduje się między innymi Wydział Obsługi Mieszkańców, stanowiska kasowe, a także Delegatura Wydziału Spraw Obywatelskich. Oznacza to, że pod podanym adresem mieszkańcy Woli mogą uzyskać dowód osobisty lub dokonać płatności.

Adres: aleja Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Telefon: 22 443 59 00 oraz 22 443 58 00

Urząd Miasta Warszawa Wilanów

Mieszkańcy Warszawskiego Wilanowa formalności mogą załatwiać w Urzędzie Miasta Warszawa Dzielnicy Wilanów. Siedziba Urzędu mieści się na ulicy F. Klimasza. Obsługa interesantów w głównym oddziale prowadzona jest w poniedziałki od 8:00 do 18:00 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Jeżeli chodzi o kasy w urzędzie, zamykane są one 15 minut przez zakończeniem obsługi interesantów.

Adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa 
Telefon: 22 44 35 069 
E-mail: sekretariat.udwilanow(at)um.warszawa.pl 

Urząd Miasta Warszawa Wilanów posiada stanowiska podzielone tematycznie, ze względu na rodzaj załatwianej sprawy. W instytucji realizowanych jest wiele formalności. Na wniosek mieszkańca wydawane są między innymi dowody osobiste, dokumenty prawa jazdy, przeprowadza się rejestracje pojazdów.

Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności: 22 44 35 082/ 083/ 084/ 085 rejestracja pojazdów: 22 44 35 089/ 090/ 091/ 092 prawo jazdy: 22 44 35 086/ 087/ 088 CEIDG: 22 44 34 937, 22 44 35 073

Powyżej wymienione stanowiska obsługują również wiadomości przesyłane na adres poczty wilanow.dbaiso(at)um.warszawa.pl. Warto pamiętać, aby w zapytaniu zawrzeć, do jakiego stanowiska pytanie jest skierowane.

Urząd Miasta Warszawa Żoliborz

Miejski Urząd Warszawa Żoliborz mieści się przy ulicy Słowackiego. Należy pamiętać, że Urząd Miasta Warszawa Żoliborz obsługuje jedynie mieszkańców dzielnicy. Jednostka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W tym czasie obsługiwany test również telefon Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Dodatkowo wszystkie zapytania poza drogą telefoniczną można kierowa mailowo na adres poczty elektronicznej UM Żoliborz.

Adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
Telefon: 22 443 90 00 
E-mial: zoliborz.urzad(at)um.warszawa.pl 

Interesanci mogą zrealizować formalności w Sali Obsługi Mieszkańców. Aby umożliwić skorzystanie z usług wszystkim zainteresowanym, SOM dostępna jest w poniedziałki od 8:00 do 18:00 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach 8:00-16:00. W tym czasie czynne są również kasy Urzędu Miasta Warszawy Żoliborz. Jeżeli chodzi o Punkt Paszportowy dla Żoliborza, pracownicy obsługują mieszkańców od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:30 oraz w poniedziałki w godzinach 10:00-17:30.

Urząd Miasta Warszawa Mokotów

Mieszkańcy dzielnicy Mokotów, mogą zrealizować formalności w Urzędzie Miasta Warszawa dla Mokotowa. Jednostka nie posiada jednej siedziby, a sprawy mogą być zrealizowane w jednej z trzech lokalizacji. Każdy z oddziałów Urzędu Miasta Warszawa Mokotów jest czynny od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Warto jednak wiedzieć, że dodatkowo w poniedziałki od 16:00 do 18:00 prowadzona jest obsługa w Wydziale Obsługi mieszkańców, Wydziale Działalności Gospodarczej, a także delegatura ASiSO oraz w kasach urzędu. Oznacza to, że w wymienionych jednostkach, interesanci mogą realizować formalności od 8:00 do 18:00 w poniedziałki. Dodatkowe informacje na temat instytucji, jaką jest Urząd Miasta Warszawa Mokotów można odnaleźć na stronie w portalu urzad.info.pl.

Adres: Rakowiecka 25/27, 02-520 Warszawa
Telefon: 22 443 65 00 lub 22 443 65 01

Urząd Miasta Warszawa Praga Południe

Dla dzielnicy Praga Południe działa oddział Urzędu Miasta w Warszawie przy ulicy Grochowskiej. Instytucja prowadzi obsługę interesantów od 8:00 do 18:00 w dni wtorek-piątek, a także w poniedziałki od 8:00 do 18:00. Należy wiedzieć, że przedłużone godziny pracy obejmują jedynie urzędników pełniących dyżury w Wydziale Mieszkańców, Urzędzie Stanu Cywilnego Praga Południe, Delegaturach Biura Administracyjnego i Spraw Obywatelskich, a także kasach. Pozostałe wydziały działają w tradycyjnych godzinach pracy. Urząd Miasta Warszawa Praga Południe obsługuje połączenia kierowane na numer 22 44 35 555. Telefon UM Warszawa jest aktywny w standardowych godzinach prący urzędu.

Adres: Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Telefon: 22 44 35 555

Warto wiedzieć że pełne informacje dotyczące Urzędu Dzielnicy Praga Południe można odnaleźć na stronie internetowej lub na portalu urzad.info.pl.

Urząd Miasta Warszawa Praga Północ

Oddział Miejskiego Urzędu w Warszawie Praga Północ mieści się na prawobrzeżnej części miasta. W UM Warszawa Praga Północ działa wiele wydziałów. Każdy z nich obsługuje połączenia telefonicznie kierowane na właściwy numer. Urząd Miasta Warszawa Dzielnicy Praga Północ kontakt z mieszkańcami realizuje telefonicznie, a także mailowo. Nie wiedząc, do którego wydziału skierować zapytanie, należy skorzystać z głównej skrzynki pocztowej urzędu. Wiadomość jest przekazywana do odpowiedniego wydziału przez pracowników UM Warszawa Praga Północ. Dodatkowo dzwoniąc pod numer centrali telefonicznej Urzędu Miasta Warszawa Praga Północ (+48) 22 44 37 900, można uzyskać numery kontaktowe do konkretnych wydziałów.

Adres: ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
Telefon: (+48) 22 44 37 900
E-mail:  pragapolnoc.urzad(at)um.warszawa.pl 

Urząd Miasta Warszawa Praga Północ pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W przypadku wątpliwości dotyczących harmonogramu pracy UM Praga Północ w Warszawie zaleca się kontakt telefoniczny. Zaleca się skorzystanie ze strony Urzędu Dzielnicy Praga Północ, gdzie dostępny jest kontakt, godziny otwarcia, wydziały oraz inne potrzebne informacje.

Urząd Miasta Warszawa Ursynów

Dzielnica Ursynów oraz jej mieszkańcy są obsługiwani przez pracowników Urzędu Miejskiego w Warszawie, który znajduje się na Alei Komisji Edukacji Narodowej. W budynku instytucji mieści się także Wydział Obsługi Mieszkańców Ursynowa. Wszelkie sprawy w Urzędzie Miasta Warszawa Ursynów są realizowane w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze. Dodatkowo w poniedziałki od 16:00 do 18:00 prowadzona jest obsługa interesantów w WOM, Biurze Spraw Obywatelskich oraz w kasach urzędu.

Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
Telefon: (22) 44 37 100
E-mail: ursynow.urzad(at)um.warszawa.pl 

Urząd Miasta Warszawa Ursus

Urus to jedna z zachodnich dzielnic Warszawy. Mieszkańcy tej części miasta mogą zrealizować formalności w Urzędzie na placu Czerwca 1976 roku nr 1. W tym miejscu mieści się Urząd Miasta dzielnicy Urus. Pracownicy przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 8:00-18:00 oraz w pozostałe dni robocze od 8:00 do 16:00. W tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne kierowane na numer Urzędu Miasta Warszawy Urus. Należy pamiętać, że pytania związane z pracą UM w Warszawie dzielnicy Urus można przesłać na adres poczty elektronicznej instytucji.

Adres: pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa
Telefon: 22 443 6000
E-mail: ursus.urzad(at)um.warszawa.pl

Urząd Miasta Warszawa Białołęka

Dla mieszkańców Warszawy z dzielnicy Białołęka przeznaczono urząd przy ulicy Modlińskiej 197. Urząd Miasta Warszawa dzielnicy Białołęka, jest dostępny dla interesantów w dni robocze. W poniedziałki instytucja funkcjonuje od 8:00 do 18:00 natomiast w pozostałe dni od wtorku do piątku, formalności można załatwić od 8:00 do 16:00. Kontaktując się z placówką telefonicznie, można uzyskać pomoc urzędników lub zostać przekierowanym do odpowiedniego wydziału.

Adres: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
Telefon: 22 44 38 400
E-mail: bialoleka.urzad(at)um.warszawa.pl 

Należy pamiętać, że Urząd Miasta Warszawa Białołęka obsługuje połączenia telefoniczne jedynie w godzinach pracy.

Urząd Miasta Warszawa Włochy

Dzielnica Włochy posiada Urząd Miasta przy alei Krakowskiej. Przeznaczony jest jedynie dla mieszkańców tej części miasta. Urząd Miasta Warszawa Włochy działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W tym czasie odbierane są telefony kierowane na numer 22 44 34 444.

Adres: 02-133 Warszawa, al. Krakowska 257
Telefon: 22 44 34 444
E-mail: wlochy.wom(at)um.warszawa.pl 
Fax: 22 44 34 203

W Budynku Urzędu Miasta Warszawy dla Wilanowa funkcjonuje również Wydział Obsługi Mieszkańców Dzielnicy. Kontakt realizowany jest telefonicznie, ale również mailowo. Z poczty elektronicznej zaleca się korzystać gdy sprawa nie wymaga pilnego kontaktu z UM Warszawa Włochy. Dane kontaktowe w tym telefony kontaktowe każdego z wydziału Urzędu Dzielnicy Włochy można znaleźć na stronie.

Urząd Miasta Warszawa Bielany

Bielany Urząd Miasta Warszawa jest zlokalizowana przy ulicy Stefana Żeromskiego 29. W urzędzie obsługiwani  są jedynie mieszkańcy dzielnicy Bielany. Instytucja jest dostępna w poniedziałki od 8:00 do 18:00, w kolejnych dniach roboczych godziny pracy zostały skrócone do 16:00. Pozostałe dane kontaktowe można uzyskać na stronie przeznaczonej Urzędowi Dzielnicy Bielany.

Adres: ul. Stefana Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Telefon: 22 443 47 00
E-mail: bielany.urzad(at)um.warszawa.pl 

Urząd Miasta Warszawa Bielany stacjonarne spotkania z interesantami realizuje po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub przez Internet. Zapowiadanie wizyty jest preferowane przez pracowników Urzędu Miasta Bielany. Pod podanym adresem Urzędu Miasta Bielany mieści się również terenowy punkt paszportowy. Dokumenty i wnioski mogą być składane/odbierane w punkcie w poniedziałki od 10:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:30.

Urząd Miasta Warszawa Wesoła

Jeżeli chodzi o zachodnią dzielnice Warszawy — Wesoła — Urząd Miasta działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wydział Obsługi Mieszkańców Wesoła funkcjonuje w UM przy ulicy 1 Praskiego Pułku 33. W Urzędzie Miasta Warszawa Wesoła nie jest dostępny Urząd Stanu Cywilnego.

Adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła
Telefon: 22 443 40 00
E-mail: wesola.urzad(at)um.warszawa.pl

Wiele informacji można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na numer Urzędu Miasta Warszawa dzielnicy Wesoła lub odwiedzając dedykowaną instytucji stronę na portalu urzad.info.pl.

Urząd Miasta Warszawa Ochota

W obrębie dzielnicy Ochota funkcjonuje Urząd Miasta Warszawa dla mieszkańców tej dzielnicy. Urząd Miasta dla dzielnicy Ochota obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:00. W tych godzinach prowadzona jest realizacja formalności interesantów, a także udzielane są informacje telefoniczne dla dzwoniących na numer Urzędu Miasta Warszawy Dzielnicy Ochota

Adres: Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
Telefon: 22 578 35 00
E-mail: ochota.wom(at)um.warszawa.pl

Interesanci mogą uzyskać więcej informacji na temat Urzędu Dzielnicy Ochota, odwiedzając podstronę poświęconą tej instytucji. 

Urząd Miasta Warszawa Bemowo

Bemowo to dzielnica, która mieści się w zachodniej części Warszawy. Oczywiście mieszkańcy mogą zrealizować formalności w Urzędzie Miasta Warszawy dla dzielnicy Bemowo. Instytucja jest dostępna od 8:00 do 16:00 w dni wtorek-piątek, natomiast w poniedziałki działa ona w godzinach 8:00-18:00. W tym czasie obsługiwany jest także telefon kontaktowy. Urząd Miasta Warszawa Bemowo —  wydziały, kontakt, telefon —  dostępne na stronie na temat instytucji.

Adres: Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
Telefon: 22 443 75 50
E-mail: bemowo.urzad(at)um.warszawa.pl 

Urząd Miasta Warszawa Targówek

Urząd Miasta Warszawa dla dzielnicy Targówek prowadzi stacjonarną obsługę interesantów w siedzibie przy ulicy Ludwika Kondratowicza. Pod podany poniżej adres mogą zgłosić się mieszkańcy Targówka w celu realizacji formalności. Oczywiście Urząd Miasta Warszawa Targówek kontakt z mieszkańcami prowadzi także telefonicznie i mailowo.

Adres: ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
Telefon: 22 443 87 27
E-mail: targowek.urzad(at)um.warszawa.pl 

Warto pamiętać, że informacje oraz kontakt Urząd Dzielnicy Targówek jest dostępny na stronie na temat instytucji.

Urząd Miasta Warszawa Wawer

Dzielnica Wawer jest jedną z większych w Warszawie. Przy ulicy Żagańskiej 1 działa Urząd Miasta Warszaw Wawer. Interesanci mogą zrealizować formalności stacjonarnie w godzinach od 8:00 do 18:00 w poniedziałku, jeżeli chodzi o pozostałe dni tygodnia wtorek-piątek UM Warszawa Wawer jest dostępny w godzinach 8:00-16:00. 

Adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
Telefon: 22 443 70 00
E-mail: wawer.urzad(at)um.warszawa.pl

Dodatkowe pytania do urzędników można zadać telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Pozostałe dane kontaktowe, a także wydziały Urzędu Dzielnicy Wawer, znajdują się na dodatkowej stronie poświęconej instytucji.

Urząd Miasta Warszawa Rebertów

Urząd Miejski Warszawa dla dzielnicy Rembertów obsługuje interesantów stacjonarnie od 8:00 do 18:00 w poniedziałki, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Warto skorzystać ze wsparcia telefonicznego, które jest oferowane przez pracowników. Pomoc można również uzyskać poprzez pocztę elektroniczną. 

Adres: al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
Telefon: 22 44 33 889
E-mail: rembertow.sekretariat(at)um.warszawa.pl 

Urząd Dzielnicy Rembertów w Warszawie jest podzielony na wydziały. Więcej informacji na temat danych kontaktowych czy numerów instytucji, można odnaleźć na przeznaczonej stronie w portalu urzad.info.pl.

Liczba wyświetleń: 14361Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS