Urząd Miasta Biała Rawska – UM w Białej Rawskiej

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Biała Rawska – UM w Białej Rawskiej

Urząd Miasta Biała Rawska podatek od nieruchomości, Wydział Komunikacji, dowody osobiste. Kontakt do Urzędu Miasta w Białej Rawskiej, godziny otwarcia.

Urząd Miasta Biała Rawska dane kontaktowe

Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą zdobyć do Urzędu Miasta w Białej Rawskiej dane kontaktowe, mogą je znaleźć na stronie internetowej instytucji. Kontakt interesanci mogą uzyskać korzystając z podanego telefonu lub przesyłając wiadomość mailową. W przypadku pilnych sprawach zalecany jest kontakt telefoniczny.

Urząd Miasta Biała Rawska godziny otwarcia

Przed wizytą w placówce urzędu należy sprawdzić jej godziny otwarcia. Interesanci mogą to wykonać na stronie internetowej instytucji. Z różnych przyczyn godziny obsługi petentów mogą ulec zmianie, w takim przypadku wszystkie Urząd Miasta Biała Rawska będzie informował na bieżąco o wszystkich aktualizacjach.

Kontakt Urząd Miasta Biała Rawska

Adres: ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

Telefon: (46) 8159377,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Biała Rawska:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Biała Rawska Urząd Miasta

Urząd Miasta Białej Rawskiej składa się z wielu oddzielnych wydziałów. Każdy z nich odpowiada za inny rodzaj spraw. Dzięki istniejącym wydziałom zarządzanie jest sprawne oraz bardziej efektowne. Biała Rawska Urząd Miasta odpowiedzialny jest przede wszystkim za prowadzenie spraw kulturalnych, oraz gospodarczych i społecznych. Jego zadaniem jest zarządzanie infrastrukturą oraz ułatwianie życia mieszkańcom miasta.

Urząd Miasta Białej Rawskiej dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Białej Rawskiej prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Białej Rawskiej dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Biała Rawska opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Białej Rawskiej opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Białej Rawskiej wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Białej Rawskiej wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Biała Rawska

Liczba wyświetleń: 321Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS