Urząd Miasta Dąbie – UM w Dąbiu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Dąbie – UM w Dąbiu

Urząd Miasta Dąbie opłata skarbowa, wnioski, Wydział Komunikacji. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dąbiu, kontakt, adres e-mail.

Urząd Miasta Dąbie kontakt

Jednostka administracyjna, jaką jest Urząd Miasta Dąbie kontakt z interesantami prowadzi telefonicznie. Numery telefonu podane są do poszczególnych wydziałów, dzięki czemu sprawniej można poprowadzić daną sprawę.

Zainteresowane osoby w celu uzyskania kontaktu z urzędem mogą także przesłać wiadomość na podany adres e-mail. Wiadomość mailowa powinna zawierać dane kontaktowe petenta oraz dokładnie opisaną sprawę. W innym przypadku zostanie ona zignorowana.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dąbiu

Wszystkie sprawy w Urzędzie Miasta Dąbia interesanci mogą załatwić wyłącznie w godzinach otwarcia. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dąbiu dostępne są dla każdego na stronie internetowej instytucji. Harmonogram godzin z różnych przyczyn może ulec zmianie, dlatego zachęca się przed wizytą osobistą zrealizowanie kontaktu telefonicznego.

Kontakt Urząd Miasta Dąbie

Adres: Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

Telefon: 632 710 073,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Dąbie:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Urząd Miasta w Dąbiu

Mieszkańcy miasta Dąbia wszelkie sprawy mogą załatwić w jednostce administracyjnej, jaką jest Urząd Miasta w Dąbiu. Zajmuje się on przede wszystkim sprawami publicznymi, a także administracyjnymi.

Urząd Miasta Dąbie odpowiada za zarządzanie budynkami i nieruchomościami oraz za utrzymanie czystości. Instytucja prowadzi wszelkie sprawy społeczne oraz sprawuje opiekę nad mieszkańcami.

Urząd Miasta Dąbie podatek od nieruchomości

Ważnym aspektem jest to, że w instytucji Urząd Miasta Dąbie podatek od nieruchomości zobowiązani są płacić użytkownicy gruntów wieczystych, właściciele nieruchomości, posiadacze mienia publicznego, a także posiadacza samoistni nieruchomości.

Zwolnieni z płacenia tego podatku są właściciele budynków gospodarczych, które służą do działalności leśnej lub rybackiej. Nie muszą go płacić również osoby, które są właścicielami budynków położonych na gruntach gospodarstw rolnych.

Urząd Miasta w Dąbiu dowody osobiste

Istniejący w Urzędzie Miasta Dąbie Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się wydawaniem dowodów osobistych, czyli obowiązkowych dokumentów potwierdzających tożsamość. Urząd Miasta w Dąbiu dowody osobiste może wydać dopiero po wcześniejszym złożeniu przez interesanta odpowiedniego wniosku. Petenci obowiązkowo powinni zabrać również ze sobą jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Czas oczekiwania na odbiór dokumentu to maksymalnie trzydzieści dni.

Mapa Urząd Miasta Dąbie

Liczba wyświetleń: 304Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS