Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska – UM w Dąbrowie Tarnowskiej

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: małopolskie

Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska – UM w Dąbrowie Tarnowskiej

Aktualne godziny otwarcia Urzędu Miasta Dąbrowa Tarnowska. Miejski Urząd w Dąbrowie Tarnowskiej adres placówki. Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska telefon, e-mail, kontakt.

Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska telefon

Głównym kanałem kontaktu obsługiwanym przez Urząd Miasta Dąbrowy Tarnowskiej jest telefon. Telefoniczna obsługa klienta w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej jest prowadzona w godzinach otwarcia placówki. Trzeba pamiętać, iż podany telefon Urzędu Miasta Dąbrowa Tarnowska prowadzi do centrali placówki. Niektóre stanowiska posiadają indywidualne numery kontaktowe umożliwiające interesantom bezpośredni kontakt w danej sprawie.

Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska godziny otwarcia

Harmonogram pracy Urzędu Miasta w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje wszystkie dni robocze. Od poniedziałku do piątku Urząd Miasta Dąbrowy Tarnowskiej funkcjonuje i prowadzi zarówno stacjonarną, jak i telefoniczną obsługę petentów. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dąbrowie Tarnowskiej zostały oparte na potrzebach odwiedzających placówkę klientów.

Dokładne godziny otwarcia Urzędu Miasta Dąbrowa Tarnowska można uzyskać kontaktując się z placówką, jednak wygodniejszą opcją weryfikacja informacji online.

Kontakt Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska

Adres: Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Telefon: 642 27 75, 655 40 (00 03)

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Urząd Miasta w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowa Tarnowska Urząd Miasta realizuje wiele spraw, które związane są z opieką nad mieszkańcami. Urząd Miasta w Dąbrowie Tarnowskiej odpowiada również za wydawanie zgód oraz pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest też zarządzanie nieruchomościami oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie całego Dąbrowy Tarnowskiej.

Urząd Miasta Dąbrowy Tarnowskiej dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Dąbrowy Tarnowskiej prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Dąbrowy Tarnowskiej dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Dąbrowy Tarnowskiej opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Dąbrowy Tarnowskiej wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Dąbrowy Tarnowskiej wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska

Liczba wyświetleń: 190Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS