Urząd Miasta Dzierzgoń – UM w Dzierzgoniu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: pomorskie

Urząd Miasta Dzierzgoń – UM w Dzierzgoniu

Urząd Miasta Dzierzgoń godziny otwarcia, godziny obsługi petentów. Dzierzgoń Urząd Miasta Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich. Kontakt z UM Dzierzgoń.

Urząd Miasta Dzierzgoń kontakt

Jednostka administracyjna, jaką jest Urząd Miasta Dzierzgoń kontakt z interesantami prowadzi telefonicznie. Numery telefonu podane są do poszczególnych wydziałów, dzięki czemu sprawniej można poprowadzić daną sprawę.

Zainteresowane osoby w celu uzyskania kontaktu z urzędem mogą także przesłać wiadomość na podany adres e-mail. Wiadomość mailowa powinna zawierać dane kontaktowe petenta oraz dokładnie opisaną sprawę. W innym przypadku zostanie ona zignorowana.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dzierzgoniu

Wszystkie sprawy w Urzędzie Miasta Dzierzgonia interesanci mogą załatwić wyłącznie w godzinach otwarcia. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dzierzgoniu dostępne są dla każdego na stronie internetowej instytucji. Harmonogram godzin z różnych przyczyn może ulec zmianie, dlatego zachęca się przed wizytą osobistą zrealizowanie kontaktu telefonicznego.

Kontakt Urząd Miasta Dzierzgoń

Adres: Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

Telefon: +48 55 276 25 01, +48 55 276 25 02

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Dzierzgoń:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 8:00-17:00
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Urząd Miasta w Dzierzgoniu

Mieszkańcy miasta Dzierzgonia wszelkie sprawy mogą załatwić w jednostce administracyjnej, jaką jest Urząd Miasta w Dzierzgoniu. Zajmuje się on przede wszystkim sprawami publicznymi, a także administracyjnymi.

Urząd Miasta Dzierzgoń odpowiada za zarządzanie budynkami i nieruchomościami oraz za utrzymanie czystości. Instytucja prowadzi wszelkie sprawy społeczne oraz sprawuje opiekę nad mieszkańcami.

Urząd Miasta Dzierzgoń dowody osobiste

Zainteresowane osoby, które w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Dzierzgoń chcą wyrobić dowód osobisty, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Drogą elektroniczną całą procedurę można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Dzierzgoń dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych.

Urząd Miasta Dzierzgoń opłata skarbowa

Wiele formalności, które interesanci załatwiają w urzędzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. W jednostce Urząd Miasta Dzierzgoń opłata skarbowa może zostać uregulowana przelewem na podany rachunek bankowy.

Mapa Urząd Miasta Dzierzgoń

Liczba wyświetleń: 240Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS