Urząd Miasta Głowno – UM w Głownie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Głowno – UM w Głownie

Harmonogram godzin otwarcia Urzędu Miasta w Głownie. Urząd Miasta Głowna telefon, adres, e-mail. Urząd Miasta Głowno opłata skarbowa.

Urząd Miasta Głowno dane kontaktowe

Interesanci miasta Głowno, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Głowno dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Głownie obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Głowno godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Głowno godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Głowno

Adres: ul. Dworska 4, 95-015 Głowno

Telefon: 42 719 16 97 w. 950,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Głowno:

  • poniedziałek 8:30-15:30
  • wtorek 8:00-15:00
  • środa 8:30-15:30
  • czwartek 8:30-15:30
  • piątek 8:30-15:30

Urząd Miasta w Głownie

W Głownie Urząd Miasta jest odpowiedzialny za administrowanie i zarządzanie miastem. Jego główne obowiązki to: opieka nad mieszkańcami, zarządzanie sprawami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi, planowanie i realizacja inwestycji, zarządzanie infrastrukturą. Urząd Miasta w Głownie również odpowiada za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie budynkami i nieruchomościami oraz utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Miasta Głowna są odpowiedzialni za wykonywanie powierzonych im zadań, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, a także za komunikację z mieszkańcami.

Urząd Miasta Głowno wnioski

Wnioski oraz formularze do pobrania Urząd Miasta Głowno publikuje na stronie internetowej. Każda osoba, która ma dostęp do Internetu ma do nich wgląd. Istnieje też możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Jest to o wiele wygodniejszy sposób, ponieważ całą procedurę można zrealizować bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Głowna.

Urząd Miasta Głowna podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta Głowna płaci się za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem, za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, a także za budynek. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie są zobowiązane płacić podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze lub ich części, grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków oraz za nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione oraz zakrzewione.

Mapa Urząd Miasta Głowno

Liczba wyświetleń: 376Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS