Urząd Miasta Kamieńsk – UM w Kamieńsku

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Kamieńsk – UM w Kamieńsku

Kamieńsk Urząd Miasta kontakt, adres. Wydziały w Urzędzie Miasta Kamieńska. Telefon kontaktowy Urzędu Miasta w Kamieńsku, godziny otwarcia.

Urząd Miasta Kamieńsk kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Miasta Kamieńska można skorzystać z udostępnionych danych kontaktowych. Obecnie Urząd Miasta Kamieńsk kontakt zdalny prowadzi z interesantami przez telefon, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że kontakt z jednostką można uzyskać wyłącznie w czasie godzin otwarcia.

Urząd Miasta Kamieńsk godziny otwarcia

Warto znać aktualne godzin otwarcia Urzędu Miasta w Kamieńsku w przypadku chęci uzyskania kontaktu zdalnego lub odbycia wizyty osobistej. Urząd Miasta Kamieńsk godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi zainteresowanych osób. Harmonogram dotyczący otwarcia urzędu został opublikowany na głównej stronie internetowej. Placówka otwarta jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w określonych godzinach.

Kontakt Urząd Miasta Kamieńsk

Adres: ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk

Telefon: 446817123,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Kamieńsk:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-16:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Urząd Miasta w Kamieńsku

Istniejący w mieście Kamieńsk Urząd Miasta Kamieńsk odpowiedzialny jest przede wszystkim za zarządzanie, a także administrowaniem miastem. Do jego głównych obowiązków należy troska o mieszkańców oraz realizowanie różnych spraw, które związane są z kulturą, gospodarką, a także planowaniem i zarządzaniem infrastrukturą.

Urząd Miasta Kamieńsk wydziały

Urząd Miasta Kamieńska jest instytucją składającą się z kilku oddzielnych wydziałów, każdy z nich odpowiedzialny jest za określony zakres spraw. Wydziały takie jak Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kamieńska czy Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Kamieńsku, pełnią konkretne funkcje. Podział na wydziały umożliwia bardziej sprawne zarządzanie pracą, co z kolei prowadzi do szybszej i bardziej efektywnej obsługi petentów. Przed udaniem się do Urzędu Miasta Kamieńska, zaleca się zapoznanie się z informacjami dotyczącymi każdego z wydziałów i ich zakresu odpowiedzialności.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kamieńska

Jeżeli występuje potrzeba skorzystania z usług związanych z administracją publiczną warto skierować się do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kamieńska. Wydział ten specjalizuje się w wydawaniu dokumentów, rejestracji obywateli i innych usługach administracyjnych. Aby uzyskać dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty, należy bezpośrednio skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich. Godziny pracy tego wydziału są takie same jak godziny pracy całego Urzędu Miasta Kamieńska.

Mapa Urząd Miasta Kamieńsk

Liczba wyświetleń: 376Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS