Urząd Miasta Kęty – UM w Kętach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: małopolskie

Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kęt. Urząd Miasta Kęty telefon, godziny otwarcia, adres, konto bankowe.

Kontakt Urząd Miasta Kęty

Adres: ul. Rynek 7, 32-650 Kęty

Telefon: +48 33 844 76 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Kęty

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Urząd Miasta w Kętach

Instytucja samorządowa, jaką jest Urząd Miasta w Kętach odpowiada za prowadzenie spraw oraz jego mieszkańców. W tej jednostce petenci mogą uzyskać dokument prawa jazdy, dowód osobisty, a także wszelkie zezwolenia. Urząd Miasta Kęty odpowiedzialny jest również za wdrażanie lokalnego prawa, polityki oraz przepisów.

Urząd Miasta Kęty dane kontaktowe

Interesanci miasta Kęty, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Kęty dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Kętach obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Kęty godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Kęty godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Urząd Miasta Kęty dowody osobiste

Zainteresowane osoby, które w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Kęty chcą wyrobić dowód osobisty, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Drogą elektroniczną całą procedurę można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Kęty dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych.

Urząd Miasta Kęty opłata skarbowa

Wiele formalności, które interesanci załatwiają w urzędzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. W jednostce Urząd Miasta Kęty opłata skarbowa może zostać uregulowana przelewem na podany rachunek bankowy.

Mapa Urząd Miasta Kęty

Liczba wyświetleń: 61Wyszukaj dodatkowe informacje: