Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna – UM w Konstancinie-Jeziornie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna kontakt – numery telefonu, adres, e-mail. Konstancin-Jeziorna Urząd Miasta wydziały, dowody osobiste. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Konstancinie-Jeziornie.

Kontakt Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna

Adres: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Telefon: 22 484 23 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Urząd Miasta w Konstancinie-Jeziornie

Główną instytucją obsługującą sprawy mieszkańców Konstancina-Jeziorny jest Urząd Miasta Konstancina-Jeziorny. W placówce można zrealizować wiele formalności takich jak:

  • Zameldowanie/Wymeldowanie
  • Rejestracja pojazdu
  • Wydawanie prawa jazdy
  • Składanie wniosków o pozwolenia i zgody (np. na prowadzenie działalności gospodarczej, budowę obiektu, wycinkę drzew)
  • Wydawanie zezwoleń na organizację wydarzeń publicznych

Urząd Miejski w Konstancinie-Jeziornie umożliwia złożenie niektórych wniosków online poprzez platformę ePUAP.

Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna dane kontaktowe

Interesanci miasta Konstancin-Jeziorna, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Konstancinie-Jeziornie obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Wydziały Urzędu Miasta Konstancina-Jeziorny

Urząd Miasta w Konstancinie-Jeziornie podzielony jest na kilka wydziałów wewnętrznych, z których każdy ma swoje indywidualnie przydzielone zadania. Dla przykładu Wydział Spraw Obywatelskich Konstancin-Jeziorna jest odpowiedzialny za wydawanie dokumentów tożsamości. W placówce funkcjonuje również Wydział Komunikacji czy Wydział Nieruchomości.

Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Konstancina-Jeziorny zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawami i obowiązkami obywateli, np. rejestracją i aktualizacją danych mieszkańców, wydawaniem dowodów osobistych, wystawianiem zaświadczeń, udzielaniem informacji o prawach i obowiązkach obywateli. Petenci którzy składają wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Miasta Konstancina-Jeziorny mogą liczyć na szybką realizację formalności. Trzeba wiedzieć, że dowód osobisty Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna wydaje w terminie do 30 dni od złożenia potrzebnych dokumentów.

Mapa Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna

Liczba wyświetleń: 65Wyszukaj dodatkowe informacje: