Urząd Miasta Kostrzyn – UM w Kostrzynie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Kostrzyn – UM w Kostrzynie

Dane kontaktowe Urzędu Miasta Kostrzyna, telefon, adres, godziny otwarcia. Urząd Miasta Kostrzyn dowody osobiste, opłata skarbowa, Wydział Komunikacji.

Urząd Miasta Kostrzyn dane kontaktowe

Interesanci miasta Kostrzyn, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Kostrzyn dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Kostrzynie obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Kostrzyn godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Kostrzyn godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Kostrzyn

Adres: ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

Telefon: 61 8178 565, 61 8178 581

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Kostrzyn:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:15-15:15
  • środa 7:15-15:15
  • czwartek 7:15-15:15
  • piątek 7:15-15:15

Kostrzyn Urząd Miasta

Urząd Miasta Kostrzyna umożliwia mieszkańcom załatwienie wielu interesów. Istnieje możliwość załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdów, prawem jazdy, a także dowodami osobistymi. W tej instytucji zatrudnione są wyłącznie osoby o wysokich kwalifikacjach, a także z dużym doświadczeniem zawodowym, co sprawia, że udzielają oni profesjonalnej pomocy wszystkim interesantom.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kostrzyna

W Urzędzie Miasta Kostrzyn mieści się Wydział Spraw Obywatelskich. Zainteresowane osoby mogą załatwić tam różne sprawy, do których należy między innymi odbiór dowodu osobistego. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kostrzyna prowadzi działania związane z ewidencją ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowanie oraz wymeldowania, a także sporządzaniem i aktualizowaniem  spisu wyborców dla przeprowadzania wyborów oraz referendów.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Kostrzyna

Interesanci w Urzędzie Miasta Kostrzyn w Wydziale Komunikacji mają możliwość odebrania prawa jazdy, a także załatwienia innej kategorii spraw. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Kostrzyna zajmuje się między innymi przyjmowaniem pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji, kierowaniem pojazdów na dodatkowe badanie techniczne, dokonywaniem wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym, a także przyjmowaniem od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy oraz wydawaniem wtórników prawa jazdy.

Mapa Urząd Miasta Kostrzyn

Liczba wyświetleń: 355Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS