Urząd Miasta Krzywiń – UM w Krzywiniu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Krzywiń – UM w Krzywiniu

Urząd Miasta Krzywiń kontakt dla mieszkańców, telefony. Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Krzywiniu. Urząd Miasta Krzywinia wydziały wewnętrzne instytucji.

Urząd Miasta Krzywiń kontakt

W celu uzyskania kontaktu z Urzędem Miasta Krzywiń należy skorzystać z danych kontaktowych, które zostały opublikowane na jego głównej stronie internetowej. Urząd Miasta Krzywiń kontakt zdalny oferuje zainteresowanym osobom w formie telefonicznej, a także przesyłając wiadomość mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępniany przez Urząd Miasta Krzywiń telefon jest najszybszym kanałem kontaktowym, dzięki któremu natychmiast można uzyskać potrzebne informacje oraz odpowiedzi na nurtujące pytania.

Urząd Miasta Krzywiń godziny otwarcia

Harmonogram dotyczący godzin otwarcia Urzędu Miasta Krzywinia opublikowany jest na głównej stronie internetowej instytucji. W tych godzinach interesanci mają możliwość odbycia osobistej wizyty w placówce oraz uzyskania kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Krzywiń

Adres: ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Telefon: +65 517 05 25, +65 517 05 26

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Krzywiń:

  • poniedziałek 7:00-17:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 8:00-15:00
  • piątek 8:00-15:00

Krzywiń Urząd Miasta

W mieście Krzywiń Urząd Miasta prowadzi wiele działań, które dotyczą między innymi utrzymania porządku publicznego, zarządzania infrastrukturą, a także wydawania petentem różnych zgód oraz dokumentów. Urząd Miasta w Krzywiniu odpowiedzialny jest za zarządzenie budynkami oraz nieruchomościami. Pracownicy tej instytucji posiadają wysokie kwalifikacje oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Urząd Miasta Krzywiń dowody osobiste

Zainteresowane osoby, które w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Krzywiń chcą wyrobić dowód osobisty, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Drogą elektroniczną całą procedurę można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Krzywiń dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych.

Urząd Miasta Krzywiń opłata skarbowa

Wiele formalności, które interesanci załatwiają w urzędzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. W jednostce Urząd Miasta Krzywiń opłata skarbowa może zostać uregulowana przelewem na podany rachunek bankowy.

Mapa Urząd Miasta Krzywiń

Liczba wyświetleń: 267Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS