Urząd Miasta Marki

Urząd Miasta Marki - UM w Markach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Marki - UM w Markach

Urząd Miasta Marki podatek od nieruchomości. Wniosek o dowód osobisty w UM W markach. Godziny otwarcia siedziby, wybory, wywóz śmieci, praca, BIP, adres.

Urząd Miasta Marki

W Urzędzie Miasta w Markach można załatwić różnego rodzaju sprawy. Do jego funkcji należy m.in.: wydawanie dowodów osobistych, nakładanie podatków dotyczących np. nieruchomości, rejestracja pojazdów, zmiana stanu cywilnego itd. Każdy petent chcący udać się do instytucji, jaką jest UM Marki, powinien zaznajomić się z wykonywanymi przez nią zadaniami. Wszystkie aktualności dotyczące działania placówki są zamieszczane na stronie głównej urzędu. W Urząd Miasta Marki wybory na burmistrza, który pełni piecze nad urzędem i całym miastem są organizowane co 5 lat. 

W Urząd Miasta Marki śmieci są zbierane na podstawie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych.

Urząd Miasta Marki dowody osobiste

Dowód osobisty można uzyskać w formie plastikowej plakietki lub w formie elektronicznego dokumentu. Aby go dostać, należy złożyć wcześniej wniosek o wydanie dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich Marki Urząd Miasta. Do wniosku powinna być załączona osobista fotografia wnioskodawcy, wykonana według kryteriów wymaganych przez urząd. Należy pamiętać, by zdjęcie było zrobione w kolorze i w odpowiednich wymiarach. Urząd Miasta Marki dowody osobiste wydaje maksymalnie w 30 dniach od dnia złożenia wniosku. Wniosek można pobrać w postaci edytowalnej na stronie internetowej placówki. Informacje na temat danych kontaktowych z Wydziałem Spraw Obywatelskich można uzyskać na portalu Biuletynu Informacji Publicznej: Urząd Miasta Marki BIP.

Urząd Miasta Marki podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest ustalany według ustaw, od których zależy. Opodatkowaniu podlegają grunty, nieruchomości i różnorakie budowle. Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu, w którym zostaje nabyty, któryś z wymienionych podmiotów. Nabywca jest zobowiązany zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W Urząd Miasta Marki podatek od nieruchomości jest naliczany na podstawie informacji/ deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Jeśli opodatkowaniu podlega budynek zabudowany, należy dostarczyć projekty budowlane obiektów znajdujących się na tej nieruchomości. 

Urząd Miasta Marki kontakt

Urząd Miasta w Markach swoją siedzibę ma zlokalizowana na ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95. Urząd Miasta Marki kontakt z pracownikami umożliwia tylko w godzinach funkcjonowania urzędu od poniedziałku do piątku. Petenci zainteresowani usługami pełnionymi przez Urząd Miasta Marki mogą skontaktować się z instytucją za pomocą upublicznionych numerów telefonów. Dokładny spis numerów telefonów jest dostępny na stronie internetowej placówki. Poniżej podane są numery do wydziałów urzędu, na które jest podzielony. Interesanci mogą się też kontaktować z jednostką przez pocztę elektroniczną, do której przypisany jest konkretny adres e-mail. Kolejnym ze sposobów kontaktu z Urzędem Miasta w Markach jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, przez którą dodatkowo można wypełniać różnego rodzaju dokumenty i składać je w formie elektronicznej. 

Urząd Miasta Marki adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
NIP: 1250018556 
REGON:  000526009
E-mail: [email protected]
Urząd Miasta Marki telefon: 22 781 10 03

 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 22 781 10 03
 • Wydział Spraw Obywatelskich: 22 781 10 03
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 22 781 10 03
 • Urząd Stanu Cywilnego: 22 129 11 07
 • Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg: 22 781 10 03
 • Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych: 22 781 10 03
 • Wydział Zamówień Publicznych: 22 781 10 03
 • Wydział Monitoringu Miasta: 22 781 10 03
 • Wydział Podatków i Opłat: 22 781 10 03
 • Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu: 22 781 10 03
 • Wydział Planowania Przestrzennego: 22 781 10 03
 • Wydział Aktywności Lokalnej CAF3:  22 129 11 83
  Urząd Miasta Marki godziny otwarcia:
Poniedziałek 08:00-16:00
Wtorek 08:00-16:00 
Środa 08:00-18:00 
Czwartek 08:00-16:00 
Piątek 08:00-14:00 

W soboty i niedziele w Urząd Miasta Marki praca nie jest wykonywana, ze względu na nieczynność jednostki.

Liczba wyświetleń: 10495Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS