Urząd Miasta Nakło nad Notecią – UM w Nakle nad Notecią

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Miasta Nakło nad Notecią – UM w Nakle nad Notecią

Urząd Miasta Nakło nad Notecią godziny otwarcia placówki. Kontakt z Urzędem Miasta Nakła nad Notecią – telefon, numer, adres, e-mail. Wydziały UM Nakło nad Notecią.

Urząd Miasta Nakło nad Notecią dane kontaktowe

Interesanci miasta Nakło nad Notecią, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Nakło nad Notecią dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Nakle nad Notecią obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Nakło nad Notecią godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Nakło nad Notecią godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Nakło nad Notecią

Adres: ul.Księdza Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

Telefon: 52 3867 900,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Nakło nad Notecią:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-16:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Urząd Miasta w Nakle nad Notecią

Instytucja samorządowa, jaką jest Urząd Miasta w Nakle nad Notecią odpowiada za prowadzenie spraw oraz jego mieszkańców. W tej jednostce petenci mogą uzyskać dokument prawa jazdy, dowód osobisty, a także wszelkie zezwolenia. Urząd Miasta Nakło nad Notecią odpowiedzialny jest również za wdrażanie lokalnego prawa, polityki oraz przepisów.

Urząd Miasta Nakło nad Notecią dowody osobiste

Zainteresowane osoby, które w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Nakło nad Notecią chcą wyrobić dowód osobisty, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Drogą elektroniczną całą procedurę można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Nakło nad Notecią dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych.

Urząd Miasta Nakło nad Notecią opłata skarbowa

Wiele formalności, które interesanci załatwiają w urzędzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. W jednostce Urząd Miasta Nakło nad Notecią opłata skarbowa może zostać uregulowana przelewem na podany rachunek bankowy.

Mapa Urząd Miasta Nakło nad Notecią

Liczba wyświetleń: 1709Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS