Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce – UM w Nowych Skalmierzycach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce – UM w Nowych Skalmierzycach

Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce kontakt – numery telefonu, adres, e-mail. Nowe Skalmierzyce Urząd Miasta wydziały, dowody osobiste. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Nowych Skalmierzycach.

Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce kontakt

Udostępniany przez Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce kontakt zdalny zainteresowane osoby mogą uzyskać na dwa sposoby. Kontakt z tą instytucją można uzyskać korzystając z poczty elektronicznej, a także korzystając z podanego numeruj telefonu. Wszystkie dane kontaktowe Urzędu Miasta w Nowych Skalmierzycach udostępnione zostały na głównej stronie internetowej instytucji. Godnym uwagi jest fakt, że połączenia mogą zostać zrealizowane wyłącznie w godzinach otwarcie urzędu.

Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce godziny otwarcia

Interesanci powinni wiedzieć, że w jednostce organizacyjnej, którą jest Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce godziny otwarcia są adekwatne do godzin obsługi petentów. Harmonogram, który dotyczy godzin otwarcia został opublikowany na głównej stronie internetowej. Warto zapamiętać, że w weekendy instytucja nie przyjmuje interesantów.

Kontakt Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce

Adres: ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Telefon: 62/762 97 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce:

  • poniedziałek 8:00-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Nowe Skalmierzyce Urząd Miasta

Urząd Miasta Nowych Skalmierzyc umożliwia mieszkańcom załatwienie wielu interesów. Istnieje możliwość załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdów, prawem jazdy, a także dowodami osobistymi. W tej instytucji zatrudnione są wyłącznie osoby o wysokich kwalifikacjach, a także z dużym doświadczeniem zawodowym, co sprawia, że udzielają oni profesjonalnej pomocy wszystkim interesantom.

Urząd Miasta Nowych Skalmierzyc dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Nowych Skalmierzyc prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Nowych Skalmierzyc dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Nowych Skalmierzyc opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Nowych Skalmierzyc wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Nowych Skalmierzyc wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce

Liczba wyświetleń: 288Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS