Urząd Miasta Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ - UM w Nowym Targu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: małopolskie

Urząd Miasta Nowy Targ - UM w Nowym Targu

Urząd Miasta Nowy Targ opłata skarbowa, wydawanie dowodów osobistych. Wywóz śmieci w UM Nowy Targ. Aktualności, BIP, godziny otwarcia placówki, adres.

Urząd Miasta Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ jest jednostką organizacyjną miast. Na czele placówki, jaką jest Nowy Targ Urząd Miasta, stoi burmistrz wraz ze swoimi zastępcami i pomocnikami. Instytucja pełni różnorodne usługi związane z komunikacją w mieście, dokumentami potwierdzającymi tożsamość, z placówkami oświaty i kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, gospodarką i przemysłem Nowego Targu itp. Wszelkie informacje na temat dokładnego funkcjonowania podanej jednostki są zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Miasta Nowy Targ BIP. Dodatkowo UM Nowy Targ zajmuje się wywozem odpadów komunalnych na terenie całego miasta. Dla mieszkańców Nowego Targu udostępnił Urząd Miasta Nowy Targ harmonogram wywozu śmieci. Dostępność harmonogramu sprawia, że każdy mieszkaniec może sprawdzić kiedy w jego dzielnicy będą zbierane odpady. Urząd Miasta Nowy Targ aktualności o zmianach w działaniu placówki są zamieszczane na bieżąco na stronie głównej Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Urząd Miasta Nowy Targ dowody osobiste

Instytucja, jaką jest Urząd Miasta Nowy Targ dowody osobiste wydaje po ówczesnym złożeniu przez petenta wniosku o wydanie dowodu osobistego. Obowiązek posiadania takiego dokumentu potwierdzającego tożsamość mają osoby, które osiągnęły 18 rok życia. Petenci, którzy osiągnęli pełnoletność, mają możliwość złożenia wniosku nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia. Dokument może posiadać każdy obywatel Polski. Wniosek o przyznanie dowodu osobistego należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Targu. Należy pamiętać o załącznikach wymaganych do wniosku, a jest nimi m.in. zdjęcie wnioskodawcy, któro powinno spełniać wszystkie kryteria ustalone przez UM Nowy Targ. Jeśli wniosek o przyznanie dowodu dotyczy osoby, która nie ukończyła jeszcze 12 roku życia, to istnieje możliwość jego elektronicznego dostarczenia przez elektroniczne platformy jednostki. W Urząd Miasta Nowy Targ opłata skarbowa za wydanie dowodu osobistego nie jest pobierana. 

Urząd Miasta Nowy Targ wydziały

Urząd Miasta w Nowym Targu jest podzielony według odgórnych ustaleń. Struktura organizacyjna placówki jest dobrze przemyślana, dzięki czemu Urząd Miasta Nowy Targ pełni swoje usługi w sprawny sposób. Działania przynoszą pozytywne efekty wpływające na funkcjonowanie społeczeństwa miasta, jakim jest Nowy Targ. Podziałem placówki są Urząd Miasta Nowy Targ wydziały, do których należą: 

 • Referat ds. Gospodarki Komunalnej
 • Referat ds. Gospodarki Odpadami
 • Referat ds. Ochrony Środowiska
 • Referat ds. Sportu i Turystyki
 • Referat ds. Drogownictwa i Transportu
 • Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego
 • Wydział Administracji i Kadr
 • Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
 • Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców
 • Wydział Podatków i Opłat
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych
 • Wydział Rozwoju i Urbanistyki
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Nowy Targ kontakt

Urząd Miasta Nowy Targ przyjmuje interesantów w dni powszednie tygodnia w odpowiednio dobranych godzinach. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich przyjmuje w indywidualnie wyznaczonych godzinach od poniedziałku do piątku. Rachunki bankowe Urzędu Miasta w Nowym Targu są udostępnione na stronie internetowej palcówki. Zaleca się by przed każdym wykonywaniem jakiejkolwiek wpłaty do urzędu, dokładnie sprawdzić poprawność numeru rachunkowego, na który wykonywana jest płatność. Kasa Nowy Targ Urząd Miasta jest czynna w poniedziałek w godzinach: 07:45-15:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 07:45-14:00. Placówka obsługuje numery telefonów każdego z wydziałów, których lista jest zamieszczona na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ. Dodatkowo Urząd Miasta Nowy Targ kontakt realizuje za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jest to narzędzie, dzięki któremu każdy interesant posiada możliwość dostarczania wniosków oraz zaświadczeń drogą elektroniczną.

Urząd Miasta Nowy Targ adres: ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
REGON: 000523956
NIP: 735-001-40-12
Urząd Miasta Nowy Targ telefon:

 • Centrala: 18 26 11 200

Urząd Miasta Nowy Targ godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-15:30 
Wtorek 07:30-15:00 
Środa 07:30-15:00  
Czwartek 07:30-15:00 
Piątek 07:30-14:30  
Sobota Zamknięte
NiedzielaZamknięte 

Liczba wyświetleń: 1693Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS