Urząd Miasta Ostrzeszów – UM w Ostrzeszowie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Ostrzeszów – UM w Ostrzeszowie

Jak dokonać opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Ostrzeszowa? Urząd Miasta Ostrzeszów Wydział Komunikacji. Urząd Miasta Ostrzeszów dane kontaktowe, telefony, adres.

Urząd Miasta Ostrzeszów dane kontaktowe

Interesanci miasta Ostrzeszów, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Ostrzeszów dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Ostrzeszowie obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Ostrzeszów godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Ostrzeszów godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Ostrzeszów

Adres: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Telefon: +48 (62) 732 06 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Ostrzeszów:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Urząd Miasta w Ostrzeszowie

W Urzędzie Miasta Ostrzeszów obywatele mogą załatwić różne sprawy. Istnieje możliwość wyrobienia tam dowodu osobistego, odebrania prawa jazdy, a także złożenia różnych wniosków. Urząd Miasta Ostrzeszów umożliwia interesantom dokonanie zameldowania oraz wydaje akty dotyczące zgonu czy urodzenia.

Urząd Miasta Ostrzeszowa dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Ostrzeszowa prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Ostrzeszowa dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Ostrzeszów opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Ostrzeszowa opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Ostrzeszowa wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Ostrzeszowa wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Ostrzeszów

Liczba wyświetleń: 356Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS