Urząd Miasta Płoty – UM w Płotach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Miasta Płoty – UM w Płotach

Urząd Miasta Płotów godziny otwarcia, numery telefonu, kontakt, adres. Płoty Urząd Miasta wydziały – Wydział Spraw Obywatelskich Płoty.

Urząd Miasta Płoty dane kontaktowe

Interesanci miasta Płoty, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Płoty dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Płotach obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Płoty godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Płoty godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Płoty

Adres: Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Telefon: 913 033 405,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Płoty:

  • poniedziałek 8:00-15:00
  • wtorek 8:00-15:00
  • środa 8:00-15:00
  • czwartek 8:00-15:00
  • piątek 8:00-15:00

Urząd Miasta w Płotach

Mieszkańcy miasta Płotów wszelkie sprawy mogą załatwić w jednostce administracyjnej, jaką jest Urząd Miasta w Płotach. Zajmuje się on przede wszystkim sprawami publicznymi, a także administracyjnymi.

Urząd Miasta Płoty odpowiada za zarządzanie budynkami i nieruchomościami oraz za utrzymanie czystości. Instytucja prowadzi wszelkie sprawy społeczne oraz sprawuje opiekę nad mieszkańcami.

Urząd Miasta Płoty dowody osobiste

Zainteresowane osoby, które w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Płoty chcą wyrobić dowód osobisty, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Drogą elektroniczną całą procedurę można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Płoty dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych.

Urząd Miasta Płoty opłata skarbowa

Wiele formalności, które interesanci załatwiają w urzędzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. W jednostce Urząd Miasta Płoty opłata skarbowa może zostać uregulowana przelewem na podany rachunek bankowy.

Mapa Urząd Miasta Płoty

Liczba wyświetleń: 253Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS