Urząd Miasta Przedbórz – UM w Przedbórzu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Dane kontaktowe Urzędu Miasta Przedbórza, telefon, adres, godziny otwarcia. Urząd Miasta Przedbórz dowody osobiste, opłata skarbowa, Wydział Komunikacji.

Kontakt Urząd Miasta Przedbórz

Adres: ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

Telefon: (44) 781 22 61, (44) 781 22 62

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Przedbórz

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-17:00
  • piątek 7:30-14:00

Przedbórz Urząd Miasta

Urząd Miasta Przedbórza jest jednym z podstawowych organów administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest realizacja polityki miejskiej i wykonywanie uchwał i decyzji rady miasta. Urząd Miasta Przedbórz odpowiada za wiele ważnych funkcji, takich jak: zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, a także planowanie i realizacja projektów miejskich.

Urząd Miejski w Przedbórzu pełni również rolę pośrednika między mieszkańcami a władzami i jest odpowiedzialny za świadczenie usług publicznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. W urzędzie można również zrealizować wiele formalności, takich jak rejestracja pojazdu, uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystąpienie o wydanie dokumentów. Urząd Miasta Przedbórza jest kluczowym elementem funkcjonowania miasta i jego współpraca z mieszkańcami pozwala na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie miastem.

Urząd Miasta Przedbórz dane kontaktowe

Interesanci miasta Przedbórz, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Przedbórz dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Przedbórzu obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Przedbórz godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Przedbórz godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Urząd Miasta Przedbórz Wydział Komunikacji

Mieszczący się w jednostce organizacyjnej Urząd Miasta Przedbórz Wydział Komunikacji realizuje wiele różnych spraw. Petenci mogą odebrać tam prawo jazdy oraz zezwolenia, które dotyczą przewozów ludzi i towarów. Ten wydział załatwia również sprawy związane z rejestracją pojazdu.

Urząd Miasta Przedbórz dowody osobiste

W celu wyrobienia dowodu osobistego należy złożyć osobiście wymagany wniosek. Koniecznością jest również zabranie ze sobą jednej kolorowej fotografii. Powinna ona posiadać wymiary 35 mm x 45 mm. Całej procedury nie można zrealizować drogą elektroniczną. Wyjątek jest wtedy, kiedy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Przedbórz dowody osobiste wydaje w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Mapa Urząd Miasta Przedbórz

Liczba wyświetleń: 23Wyszukaj dodatkowe informacje: