Urząd Miasta Przedbórz – UM w Przedbórzu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: łódzkie

Urząd Miasta Przedbórz – UM w Przedbórzu

Dane kontaktowe Urzędu Miasta Przedbórza, telefon, adres, godziny otwarcia. Urząd Miasta Przedbórz dowody osobiste, opłata skarbowa, Wydział Komunikacji.

Urząd Miasta Przedbórz dane kontaktowe

Interesanci miasta Przedbórz, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Przedbórz dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Przedbórzu obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Przedbórz godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Przedbórz godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Przedbórz

Adres: ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

Telefon: (44) 781 22 61, (44) 781 22 62

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Przedbórz:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-17:00
  • piątek 7:30-14:00

Przedbórz Urząd Miasta

Urząd Miasta Przedbórza jest jednym z podstawowych organów administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest realizacja polityki miejskiej i wykonywanie uchwał i decyzji rady miasta. Urząd Miasta Przedbórz odpowiada za wiele ważnych funkcji, takich jak: zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, a także planowanie i realizacja projektów miejskich.

Urząd Miejski w Przedbórzu pełni również rolę pośrednika między mieszkańcami a władzami i jest odpowiedzialny za świadczenie usług publicznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. W urzędzie można również zrealizować wiele formalności, takich jak rejestracja pojazdu, uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystąpienie o wydanie dokumentów. Urząd Miasta Przedbórza jest kluczowym elementem funkcjonowania miasta i jego współpraca z mieszkańcami pozwala na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie miastem.

Urząd Miasta Przedbórz Wydział Komunikacji

Mieszczący się w jednostce organizacyjnej Urząd Miasta Przedbórz Wydział Komunikacji realizuje wiele różnych spraw. Petenci mogą odebrać tam prawo jazdy oraz zezwolenia, które dotyczą przewozów ludzi i towarów. Ten wydział załatwia również sprawy związane z rejestracją pojazdu.

Urząd Miasta Przedbórz dowody osobiste

W celu wyrobienia dowodu osobistego należy złożyć osobiście wymagany wniosek. Koniecznością jest również zabranie ze sobą jednej kolorowej fotografii. Powinna ona posiadać wymiary 35 mm x 45 mm. Całej procedury nie można zrealizować drogą elektroniczną. Wyjątek jest wtedy, kiedy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Przedbórz dowody osobiste wydaje w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Mapa Urząd Miasta Przedbórz

Liczba wyświetleń: 253Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS