Urząd Miasta Rzepin – UM w Rzepinie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: lubuskie

Urząd Miasta Rzepin – UM w Rzepinie

Rzepin Urząd Miasta godziny otwarcia, numery telefonu, kontakt, adres, e-mail. Urząd Miasta w Rzepinie dowody osobiste, wydziały.

Urząd Miasta Rzepin kontakt

W celu uzyskania kontaktu z Urzędem Miasta Rzepin należy skorzystać z danych kontaktowych, które zostały opublikowane na jego głównej stronie internetowej. Urząd Miasta Rzepin kontakt zdalny oferuje zainteresowanym osobom w formie telefonicznej, a także przesyłając wiadomość mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępniany przez Urząd Miasta Rzepin telefon jest najszybszym kanałem kontaktowym, dzięki któremu natychmiast można uzyskać potrzebne informacje oraz odpowiedzi na nurtujące pytania.

Urząd Miasta Rzepin godziny otwarcia

Harmonogram dotyczący godzin otwarcia Urzędu Miasta Rzepina opublikowany jest na głównej stronie internetowej instytucji. W tych godzinach interesanci mają możliwość odbycia osobistej wizyty w placówce oraz uzyskania kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Rzepin

Adres: Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Telefon: 95 759 62 85,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Rzepin:

  • poniedziałek 7:30-16:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Rzepin Urząd Miasta

Urząd Miasta Rzepina jest jednym z kluczowych elementów administracji dla potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania Rzepina. Urząd Miasta Rzepin posiada kilka funkcji. Instytucja prowadzi działania z zakresu zarządzania infrastrukturą, utrzymania porządku publicznego czy wydawania mieszkańcom dokumentów.

W celu umożliwienia dostępności Urzędu Miasta Rzepina dla wszystkich mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, urząd jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że nie ma barier i przeszkód architektonicznych przykładowo dla osób poruszających się z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego. Jeżeli w Urzędzie Miasta Rzepina występują utrudnienia, udostępniane są narzędzia które pozwolą w łatwy sposób je pokonać, takie jak winda czy rampa.

Urząd Miasta Rzepina dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Rzepina prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Rzepina dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Rzepin opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Rzepina opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Rzepina wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Rzepina wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Rzepin

Liczba wyświetleń: 426Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS