Urząd Miasta Stęszew – UM w Stęszewie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Stęszew – UM w Stęszewie

Urząd Miasta Stęszewa kontakt, numer telefonu, adres. Urząd Miasta w Stęszewie opłata skarbowa, podatek od nieruchomości, wnioski.

Urząd Miasta Stęszew kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Miasta w Stęszewie, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie instytucji. Obecnie Urząd Miasta Stęszew kontakt z mieszkańcami prowadzi między innymi zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Miasta Stęszewa jest ograniczona do godzin otwarcia placówki. 

Oczywiście wszystkie potrzebne informacje dotyczące pracy, Urząd Miasta Stęszew udostępnia osobom zainteresowanym osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Stęszewie

Godziny otwarcia Urzędu Miasta Stęszewa są na bieżąco dostępne na stronie instytucji. Zaleca się sprawdzenie ich przed wizytą w oddziale. Obsługa klientów w Urzędzie Miasta Stęszewa jest prowadzona w dni robocze, w podanych godzinach. W dni wolne od pracy ustawowo Urząd Miasta Stęszewa jest zamknięty. Jeżeli miałyby wystąpić zmiany w harmonogramie pracy placówki jaką jest Urząd Miasta Stęszewa odpowiedni komunikat informacyjny zostanie zamieszczony online oraz stacjonarnie w widocznym dla petentów miejscu.

Kontakt Urząd Miasta Stęszew

Adres: ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

Telefon: 618 197 120,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Stęszew:

  • poniedziałek 8:00-17:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Urząd Miasta w Stęszewie

Instytucja, którą jest Urząd Miasta w Stęszewie prowadzi obsługę mieszkańców w wielu różnych kwestiach. Opiekuje się mieszkańcami, a także realizuje sprawy gospodarcze, kulturalne oraz społeczne. Urząd Miasta Stęszew odpowiedzialny jest za wydawanie dokumentów prawa jazdy, a także dowodów osobistych. Wszystkie czynności wykonywane są przez odpowiednie wydziały wewnętrzne.

Urząd Miasta Stęszew podatek od nieruchomości

Ważnym aspektem jest to, że w instytucji Urząd Miasta Stęszew podatek od nieruchomości zobowiązani są płacić użytkownicy gruntów wieczystych, właściciele nieruchomości, posiadacze mienia publicznego, a także posiadacza samoistni nieruchomości.

Zwolnieni z płacenia tego podatku są właściciele budynków gospodarczych, które służą do działalności leśnej lub rybackiej. Nie muszą go płacić również osoby, które są właścicielami budynków położonych na gruntach gospodarstw rolnych.

Urząd Miasta w Stęszewie dowody osobiste

Istniejący w Urzędzie Miasta Stęszew Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się wydawaniem dowodów osobistych, czyli obowiązkowych dokumentów potwierdzających tożsamość. Urząd Miasta w Stęszewie dowody osobiste może wydać dopiero po wcześniejszym złożeniu przez interesanta odpowiedniego wniosku. Petenci obowiązkowo powinni zabrać również ze sobą jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Czas oczekiwania na odbiór dokumentu to maksymalnie trzydzieści dni.

Mapa Urząd Miasta Stęszew

Liczba wyświetleń: 265Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS