Urząd Miasta Stronie – UM w Stroniu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: dolnośląskie

Urząd Miasta Stronie – UM w Stroniu

Urząd Miasta Stronia kontakt, numer telefonu, adres. Urząd Miasta w Stroniu opłata skarbowa, podatek od nieruchomości, wnioski.

Urząd Miasta Stronie kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Miasta w Stroniu, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie instytucji. Obecnie Urząd Miasta Stronie kontakt z mieszkańcami prowadzi między innymi zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Miasta Stronia jest ograniczona do godzin otwarcia placówki. 

Oczywiście wszystkie potrzebne informacje dotyczące pracy, Urząd Miasta Stronie udostępnia osobom zainteresowanym osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Stroniu

Godziny otwarcia Urzędu Miasta Stronia są na bieżąco dostępne na stronie instytucji. Zaleca się sprawdzenie ich przed wizytą w oddziale. Obsługa klientów w Urzędzie Miasta Stronia jest prowadzona w dni robocze, w podanych godzinach. W dni wolne od pracy ustawowo Urząd Miasta Stronia jest zamknięty. Jeżeli miałyby wystąpić zmiany w harmonogramie pracy placówki jaką jest Urząd Miasta Stronia odpowiedni komunikat informacyjny zostanie zamieszczony online oraz stacjonarnie w widocznym dla petentów miejscu.

Kontakt Urząd Miasta Stronie

Adres: ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

Telefon: +48 74 811 77 11, +48 74 811 77 32

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Stronie:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Urząd Miasta w Stroniu

Instytucja, którą jest Urząd Miasta w Stroniu prowadzi obsługę mieszkańców w wielu różnych kwestiach. Opiekuje się mieszkańcami, a także realizuje sprawy gospodarcze, kulturalne oraz społeczne. Urząd Miasta Stronie odpowiedzialny jest za wydawanie dokumentów prawa jazdy, a także dowodów osobistych. Wszystkie czynności wykonywane są przez odpowiednie wydziały wewnętrzne.

Urząd Miasta Stronie podatek od nieruchomości

Ważnym aspektem jest to, że w instytucji Urząd Miasta Stronie podatek od nieruchomości zobowiązani są płacić użytkownicy gruntów wieczystych, właściciele nieruchomości, posiadacze mienia publicznego, a także posiadacza samoistni nieruchomości.

Zwolnieni z płacenia tego podatku są właściciele budynków gospodarczych, które służą do działalności leśnej lub rybackiej. Nie muszą go płacić również osoby, które są właścicielami budynków położonych na gruntach gospodarstw rolnych.

Urząd Miasta w Stroniu dowody osobiste

Istniejący w Urzędzie Miasta Stronie Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się wydawaniem dowodów osobistych, czyli obowiązkowych dokumentów potwierdzających tożsamość. Urząd Miasta w Stroniu dowody osobiste może wydać dopiero po wcześniejszym złożeniu przez interesanta odpowiedniego wniosku. Petenci obowiązkowo powinni zabrać również ze sobą jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Czas oczekiwania na odbiór dokumentu to maksymalnie trzydzieści dni.

Mapa Urząd Miasta Stronie

Liczba wyświetleń: 226Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS