Urząd Miasta Tarnów

Urząd Miasta Tarnów – UM Tarnów

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: małopolskie

Urząd Miasta Tarnów – UM Tarnów

Wydziały w Urzędzie Miasta w Tarnowie – UM Tarnów Wydział Komunikacji. Jak wyrobić dowód osobisty Tarnów? Urząd Miasta Tarnów Nowa. Kontakt, godziny otwarcia.

UM Tarnów Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Tarnowie jest jednym z funkcjonujących w placówce. Do jego zadań należy realizacja formalności związanych z kierowcami i komunikacją w mieście. Warto wiedzieć, że w placówce jaką jest Urząd Miasta Tarnów Wydział Komunikacji ma swoją siedzibę przy ulicy Nowej 4. Informacja ta jest przydatna ze względu na fakt, iż UM Tarnów mieści się w kilku budynkach na terenie miasta.

Adres: Nowa 4, 33-100 Tarnów

W mieście Tarnów Urząd Miasta Wydział Komunikacji to jednostka organizacyjna do której należy zgłosić się chcąc uzyskać dokument prawa jazdy. Formalności realizowane są w tej placówce oraz w wybranym przez petenta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Najpierw należy udać się do WK w celu uzyskania numery PKK. Kolejnym krokiem będzie odbycie kursu przygotowawczego w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Następnie osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi pozytywnie zdać egzamin praktyczny i teoretyczny w WORD. Po zdaniu testów petent powinien udać się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta w Tarnowie i uiścić opłatę za dokument.

Urząd Miasta Tarnów Wydział Komunikacji kontakt w sprawie PKK oraz dokumentu prawa jazdy oferuje wieloma kanałami komunikacji, w tym przez SMS. Podczas wnoszenia opłaty, istnieje możliwość uzyskania informacji o możliwości odbioru dokumentu drogą SMS. Usługa jest bezpłatna.

Prawa jazdy telefon: 14 68 82 519

W placówce Urząd Miasta Tarnów rejestracja pojazdów jest jedną z realizowanych usług. Każda osoba która nabywa pojazd z wymienionej w ustawie grupy, jest zobowiązana do dokonania rejestracji. W sprawie prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnów rejestracji samochodu kontakt nawiązuje się z pracownikami telefonicznie pod numerem 14 68 82 524. Oczywiście numer działa jedynie w godzinach otwarcia placówki.

Transport: 14 68 82 607 
Rejestracja pojazdów: 14 68 82 524 
Zgłaszanie zmian dot. pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego: 14 68 82 523

Urząd Miasta Tarnów wydziały

Poza wspomnianym wcześniej Wydziałem Komunikacji, w instytucji działają również inne wewnętrzne jednostki organizacyjne. Nie wszyscy petenci wiedzą, że w placówce jaką jest Urząd Miasta Tarnów wydziały obsługują połączenia telefoniczne. Poniżej dostępna jest pełna lista wydziałów Urzędu Miasta w Tarnowie wraz z siedzibą i numerem kontaktowym.

Nazwa wydziałuTelefonAdres
Wydział Rozwoju Gospodarczego14 68 82 820Nowa 4, 33-100 Tarnów
Wydział Komunikacji

Rejestracja pojazdów: 14 68 82 526

Prawo jazdy: 14 68 82 520

Transport drogowy: 14 68 82 608

Wydział Ochrony Środowiska14 68 82 865
Wydział Spraw Obywatelskich14 68 82 710
Wydział Organizacyjny14 68 82 507
Wydział Podatków i Windykacji14 688 82 678
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej14 68 82 716
Nieodpłatna Pomoc Prawna14 68 82 748
Wydział Rozwoju Miasta68 82 422Nowa 3, 33-100 Tarnów
Wydział Geodezji14 68 82 763
Wydział Gospodarowania Mieniem68 82 766
Wydział Architektury i Budownictwa14 68 82 416
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 14 688 28 36Goldhammera 3, 33-100 Tarnów
Punkt informacji dla osób niepełnosprawnych14 68 82 530
Urząd Stanu Cywilnego Tarnów14 688 90 85Gumniska 30, 33-100 Tarnów
Wydział Edukacji

14 68 82 464

14 68 82 465

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
Wydział Gospodarowania Mieniem68 82 766
Wydział Sportu14 68 82 455
Wydział Podatków i Windykacji688 82 678
Wydział Infrastruktury Miejskiej14 68 82 707ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów
Wydział Rozwoju Miasta14 68 82 598 
Wydział Rozwoju Gospodarczego14 68 82 821

Tarnów Urząd Miasta kontakt

Mieszkańcy którzy poszukują kontaktu z Urzędem Miasta w Tarnowie, mogą połączyć się z instytucją telefonicznie. Numer +48 14 688 24 00 jest skierowany dla wszystkich osób które nie wiedzą do jakiej placówki UM Tarnów się zgłosić. Wiele osób wybiera formę kontaktu telefonicznego bezpośrednio z odpowiednim wydziałem. Podany telefon Urzędu Miasta w Tarnowie łączy z główną siedzibą jak i innymi placówkami na terenie miasta.

Kontakt prowadzony jest również pocztą elektroniczną. Zapytania można kierować na adres [email protected]. Należy wspomnieć, iż wiadomości mailowe nie są odpowiednim sposobem przesyłania dokumentów do UM. Skrzynka pocztowa działa jedynie w charakterze informacyjnym dla mieszkańców.

Adres: ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
Telefon: +48 14 688 24 00
Fax: +48 14 688 25 51
E-mail: [email protected]

Zarówno połączenia telefoniczne jak i wiadomości mailowe przetwarzane są przez pracowników w godzinach otwarcia. Obecnie Urząd Miasta Tarnów godziny otwarcia ustalił podobnie każdego dnia tygodnia. Od poniedziałku do piątku instytucja działa od 7:30 do 15:30. Soboty i niedziele, a także święta i dni wolne to dni w których Urząd Miasta Tarnów nie jest dostępny.

Urząd Miasta Tarnów Nowa

 Przy ulicy Nowej w Tarnowie znajdują się dwie placówki UM. Jest to Urząd Miasta Tarnów Nowa 3 oraz Urząd Miasta Tarnów ul Nowa 4. W obu budynkach interesanci mogą zrealizować formalności w standardowych godzinach pracy – 7:30-15:30.

Urząd Miasta Tarnów Nowa to siedziba między innymi Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Spraw Obywatelskich. Są to jedne z częściej odwiedzanych przez petentów pionów.

Urząd Miasta Tarnów dowody osobiste kontakt

Jak wyrobić dowód osobisty Tarnów? Dokument tożsamości można uzyskać składając odpowiedni wniosek do placówki. Wniosek o dowód osobisty w Tarnowie można złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ulicy Nowej. 

Urząd Miasta Tarnów dowód osobisty przyznaje osobom które spełniają odpowiednie warunki. Wniosek o wydanie dokumentu mogą złożyć osoby 30 dni przed swoimi 18 urodzinami, a także ci petenci których poprzedni dokument stracił ważność. Urząd Miasta w Tarnowie wydaje również tymczasowe dowody osobiste.

Telefon: 14 68 82 620
E-mail: [email protected]

Liczba wyświetleń: 7017Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS