Urząd Miasta Tychy

Urząd Miasta Tychy - UM w Tychach

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Tychy - UM w Tychach

Urząd Miasta Tychy kontakt, godziny otwarcia, wydział komunikacji. Wniosek o dowód osobisty w Urząd Miasta w Tychach. Dotacje, opłata skarbowa UM Tychy.

Urząd Miasta Tychy

Na czele instytucji, jaką jest Urząd Miasta Tychy, stoi prezydent Tychów wraz ze swoimi zastępcami, skarbnikami i sekretarzami miasta. Tychy Urząd Miasta organizuje różne programy dotyczące polityki społecznej Tych oraz strategii funkcjonowania miasta. Finansuje projekty, które Urząd Miasta uzyskuje od różnych firm, a jednym, z takich projektów jest np. Urząd Miasta Tychy fotowoltaika. Urząd Miasta Tychy dotacje finansuje z budżetu miasta. Urząd Miasta w Tychach jest podzielony na podane poniżej wydziały, przez co jego funkcjonowanie jest dobrze zorganizowane.

Urząd Miasta Tychy wydziały:

 • Administrator Systemów Informatycznych
 • Audytor Wewnętrzny 
 • Biuro Prasowe (PPR)
 • Miejski Konserwator Zabytków (GKZ)
 • Miejski Rzecznik Konsumentów (DUM)
 • Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej
 •  Samodzielne stanowisko bhp i ppoż
 •  Samodzielne stanowisko ds. prawnych 
 • Straż Miejska (PSM)
 •  Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Administracyjny
 •  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (PZK)
 •  Wydział Budownictwa (GWB)
 • Wydział Budżetu (DKB)
 • Wydział Dowodów Osobistych
 • Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
 •  Wydział Geodezji 
 • Wydział Gospodarki Lokalowej 
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami (Urząd Miasta Tychy Wydział Działalności Gospodarczej)
 • Wydział Innowacji i Inwestycji 
 • Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (RKO)
 • Urząd Miasta Wydział Komunikacji Tychy
 • Wydział Kontroli 
 • Wydział Księgowości
 •  Wydział Obsługi Rady Miasta (DUR)
 • Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia 
 • Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
 • Wydział Podatków i Opłat 
 • Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
 • Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Remontów (RWR)
 • Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
 • Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw Obywatelskich 
 •  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Wydział Zamówień Publicznych (RZP)
 • Urząd Miasta Tychy Wydział Architektury

Urząd Miasta Tychy kontakt

Dokładny spis numerów telefonów do każdego z wydziałów Urzędu Miasta w Tychach jest podany na stronie internetowej placówki. Urząd Miasta Tychy kontakt realizuje właśnie przez obsługę stanowisk telefonicznych podczas pracy urzędu. Istnieje drugi sposób, przez który można kontaktować się z urzędem, a jest nim poczta elektroniczna e-mail. Poniżej podany jest dokładny adres mailowy, na który można wysyłać korespondencję mailową. Należy jednak pamiętać, by każda wiadomość miała odpowiednią formę i sprawiała wrażenie korespondencji urzędowej.

Urząd Miasta Tychy kasa godziny otwarcia: obsługa interesantów w punkcie kasowym jest prowadzona w godzinach otwarcia urzędu.

Urząd Miasta Tychy adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
Urząd Miasta Tychy telefon: 

 • Centrala: 32 776 33 33
 • Rzecznik prasowy: 32 776 39 55
 • Urząd Miasta Tychy dowody osobiste kontakt: 32 776 35 12

Fax: 32 776 33 44
E-mail: [email protected]
NIP Gminy Tychy: 646-00-13-450
REGON Miasta na Prawach Powiatu: 276255507
REGON Urzędu Miasta Tychy: 000515922
Urząd Miasta Tychy godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 07:30-15:30
 • Wtorek: 07:30-15:30
 • Środa: 07:30-15:30
 • Czwartek: 07:30-17:30
 • Piątek: 07:30-13:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Urząd Miasta Tychy dowody osobiste

Aby uzyskać dowód osobisty (Urząd Miasta Tychy dowód osobisty), należy złożyć specjalnie przeznaczony do tego wniosek posiadający odręczny podpis wnioskodawcy. Podczas składania tego dokumentu, interesant powinien posiadać jeszcze własne, kolorowe zdjęcie portretowe zrobione według odgórnie ustalonych wymogów. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dołączaniem jej do wniosku o przyznanie dowodu osobistego. W placówce, jaką jest Urząd Miasta Tychy dowody osobiste odbiera się bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Tychach, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia dokumentu. Wniosek o uzyskanie dowodu osobistego dla dziecka, które ma mniej niż 12 lat, można złożyć w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Osoby, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych z powodu ich niepełnosprawności umysłowej, mogą złożyć wniosek za pośrednictwem swojego opiekuna. W Urząd Miasta Tychy wniosek o dowód osobisty uzyskuje się w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej instytucji.

Urząd Miasta Tychy paszporty

Punkt paszportowy w Tychach znajduje się na ul. Barona 30. Biuro paszportowe jest otwarte od poniedziałku do piątku w odpowiednio przeznaczonych do tego godzinach, które są takie same jak godziny otwarcia głównej siedziby Urzędu Miasta w Tychach. Aby urząd wydał paszport, petent musi się udać osobiście do placówki. Wymaganymi dokumentami potrzebnymi do uzyskania paszportu są:

 • wniosek o uzyskanie paszportu
 • zdjęcie do paszportu
 • dowód osobisty
 • potwierdzenia spłacenia opłaty paszportowej (Urząd Miasta Tychy opłata skarbowa)
 • ewentualnie wcześniejszy paszport

Czas oczekiwania na wydanie paszportu to około 3,4 tygodnie.

Urząd Miasta Tychy paszporty adres: ul. Barona 30, 43-100 Tychy
Urząd Miasta Tychy paszporty telefon: 32 23 17 630

Liczba wyświetleń: 5007Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS