Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie – UM w Wysokiem Mazowieckiem

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: podlaskie

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie – UM w Wysokiem Mazowieckiem

Urząd Miasta Wysokiego Mazowieckiego dowód osobisty, opłata skarbowa, wnioski do pobrania. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie dane kontaktowe, adres e-mail, numery telefonu.

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Miasta w Wysokiem Mazowieckiem warto skorzystać z danych kontaktowych udostępnionych przez placówkę. Aktualnie Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie kontakt z mieszkańcami prowadzi zdalnie przez telefon i pocztę elektroniczną. Trzeba pamiętać, że możliwość kontaktu z Urzędem Miasta w Wysokiem Mazowieckiem jest dostępna jedynie w godzinach otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem

Aktualne godziny otwarcia Urzędu Miasta Wysokiego Mazowieckiego są zawsze dostępne na stronie placówki administracyjnej. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie godziny otwarcia zaleca zweryfikować przed wizytą w oddziale. Obsługa klientów w podanych godzinach prowadzona jest we wszystkie dni robocze. Urząd Miasta Wysokiego Mazowieckiego pozostaje nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy.

Kontakt Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Adres: ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Telefon: 86 275 75 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Wysokie Mazowieckie Urząd Miasta

Urząd Miasta Wysokiego Mazowieckiego umożliwia mieszkańcom załatwienie wielu interesów. Istnieje możliwość załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdów, prawem jazdy, a także dowodami osobistymi. W tej instytucji zatrudnione są wyłącznie osoby o wysokich kwalifikacjach, a także z dużym doświadczeniem zawodowym, co sprawia, że udzielają oni profesjonalnej pomocy wszystkim interesantom.

Urząd Miasta Wysokiego Mazowieckiego dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Wysokiego Mazowieckiego prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Wysokiego Mazowieckiego dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Wysokiego Mazowieckiego opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Wysokiego Mazowieckiego wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Wysokiego Mazowieckiego wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Liczba wyświetleń: 587Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS