Urząd Miasta Zakliczyn – UM w Zakliczynie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: małopolskie

Urząd Miasta Zakliczyn – UM w Zakliczynie

Urząd Miasta Zakliczyn godziny otwarcia placówki. Kontakt z Urzędem Miasta Zakliczyna – telefon, numer, adres, e-mail. Wydziały UM Zakliczyn.

Urząd Miasta Zakliczyn kontakt

Jednostka administracyjna, jaką jest Urząd Miasta Zakliczyn kontakt z interesantami prowadzi telefonicznie. Numery telefonu podane są do poszczególnych wydziałów, dzięki czemu sprawniej można poprowadzić daną sprawę.

Zainteresowane osoby w celu uzyskania kontaktu z urzędem mogą także przesłać wiadomość na podany adres e-mail. Wiadomość mailowa powinna zawierać dane kontaktowe petenta oraz dokładnie opisaną sprawę. W innym przypadku zostanie ona zignorowana.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Zakliczynie

Wszystkie sprawy w Urzędzie Miasta Zakliczyna interesanci mogą załatwić wyłącznie w godzinach otwarcia. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Zakliczynie dostępne są dla każdego na stronie internetowej instytucji. Harmonogram godzin z różnych przyczyn może ulec zmianie, dlatego zachęca się przed wizytą osobistą zrealizowanie kontaktu telefonicznego.

Kontakt Urząd Miasta Zakliczyn

Adres: RYNEK 32, 32-840 ZAKLICZYN

Telefon: 14 632-64-60, 14 632-64-55

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Zakliczyn:

  • Poniedziałek 9:00-17:00
  • Wtorek 7:45-15:45
  • Środa 7:45-15:45
  • Czwartek 7:45-15:45
  • Piątek 7:45-15:45

Zakliczyn Urząd Miasta

Urząd Miasta Zakliczyna jest jednym z podstawowych organów administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest realizacja polityki miejskiej i wykonywanie uchwał i decyzji rady miasta. Urząd Miasta Zakliczyn odpowiada za wiele ważnych funkcji, takich jak: zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, a także planowanie i realizacja projektów miejskich.

Urząd Miejski w Zakliczynie pełni również rolę pośrednika między mieszkańcami a władzami i jest odpowiedzialny za świadczenie usług publicznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. W urzędzie można również zrealizować wiele formalności, takich jak rejestracja pojazdu, uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystąpienie o wydanie dokumentów. Urząd Miasta Zakliczyna jest kluczowym elementem funkcjonowania miasta i jego współpraca z mieszkańcami pozwala na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie miastem.

Urząd Miasta Zakliczyna dowód osobisty

Wszystkie formalności, które związane są z dowodem osobistym w Urzędzie Miasta Zakliczyna prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. Aby wyrobić dokument tożsamości, należy złożyć odpowiedni wniosek. Urząd Miasta Zakliczyna dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych, które liczone są od daty złożenia wniosku.

Urząd Miasta Zakliczyn opłata skarbowa

W Urzędzie Miasta Zakliczyna opłata skarbowa powinna zostać uiszczona za wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwolenia, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Petent może dokonać opłaty osobiście oraz przelewem na rachunek konta bankowego.

Urząd Miasta Zakliczyna wioski

Zainteresowane osoby mają możliwość składania w Urzędzie Miasta Zakliczyna wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie druki do można pobrać z głównej strony internetowej instytucji oraz osobiście złożyć w urzędzie.

Mapa Urząd Miasta Zakliczyn

Liczba wyświetleń: 361Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS