Urząd Miasta Zakopane

Urząd Miasta Zakopane

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: małopolskie

Urząd Miasta Zakopane

Urząd Miasta Zakopane opłaty klimatyczne, kontakt, adres, telefon, godziny otwarcia placówki. Podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta w Zakopanem.

Urząd Miasta Zakopane

Urząd Miasta Zakopane jest podzielone na działy i referaty. Ten rodzaj podziałów umożliwia sprawne obsługiwanie wszystkich klientów przychodzących i dzwoniących do placówki. 

Wydziały i Referaty Urzędu Miasta w Zakopanem:

 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Wydział Turystyki, Sportu i Rekreacji:
 • Biuro Planowania Przestrzennego
 • Wydział Podatków i Opłat:
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Referat Gospodarczy
 • Miejski Zespół Reagowania
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Biuro Prawne
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Biuro Rady Miasta
 • Biuro komunikacji Społecznej i Promocji
 • Wydział Strategii i Rozwoju
 • Wydział Oświaty
 • Wydział Kultury
 • Wydział Ewidencji i Pozwoleń
 • Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Ochrony Środowiska
 • Wydział Drogownictwa i Transportu
 • Wydział Finansowo- Budżetowy
 • Wydział Organizacyjny
 • Straż Miejska

Praca w Urzędzie Miasta jest pracą biurową, do której potrzebne są odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Urząd Miasta zakopane oferty pracy udostępnia wszystkim osobom zainteresowanym pracą w takiej placówce. W przypadku występowania chęci uzyskania dokładniejszych informacji na temat pracy w urzędzie zaleca się kontakt z placówką lub odwiedzenie Centralnej Bazy Ofert Pracy, gdzie znajdują się wszystkie propozycje. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Miasta Zakopane BIP są zawarte wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania placówki. 

Urząd Miasta Zakopane podatek od nieruchomości

Przedmiotami opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ich podatnikami są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne. Urząd Miasta Zakopane podatek od nieruchomości nakłada od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania obowiązku podatkowego. Informacje na temat powstania obowiązku podatkowego należy zgłosić w przeciągu 14 dni od pierwszego dnia jego występowania. Terminy płatności są ustalone odgórnie przez Urząd Miasta w Zakopanem. 

Urząd Miasta Zakopane kontakt

Urząd Miasta Zakopane znajduje się na ul. Tadeusza Kościuszki 13. Interesanci mogą się z nim kontaktować, korzystając z numerów telefonu oraz adresu e-mail. Urząd Miasta Zakopane kontakt umożliwia w godzinach pracy urzędu. Dokładny spis godzin przyjmowania interesantów we wszystkich działach placówki jest podany na stronie internetowej Urzędu Miasta w Zakopanem.

Urząd Miasta Zakopane adres: ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane 
E-mail: [email protected] 
Fax: 18 202-04-55 
NIP: 7360007798 
Urząd Miasta Zakopane telefon: 18 20 20 400 
Urząd Miasta Zakopane godziny otwarcia:

Poniedziałek10:00-16:00
Wtorek09:00-14:00
Środa09:00-12:00
Czwartek09:00-14:00
Piątek09:00-14:00
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte

W Urząd Miasta Zakopane kasa jest czynna w godzinach otwarcia jednostki, jaką jest UM Zakopane.

Urząd Miasta Zakopane opłata klimatyczna

Opłata klimatyczna jest podatkiem występującym w miejscowościach bogatych w zjawiska przyrodnicze i uzdrowiskowe tak jak miasto Zakopane. Opłata klimatyczna dzieli się na opłatę miejscową i opłatę uzdrowiskową. Opłata miejscowa jest pobiera w przypadku jeśli turysta przebywa w danym miejscu mniej niż dobę, zaś opłata uzdrowiskowa jest pobierana powyżej doby. Wizyta powinna być związana z celami turystycznymi, uzdrowiskowymi oraz wypoczynkowymi. W jednostce, jaka jest Urząd Miasta Zakopane opłata klimatyczna zależy od miasta, w jakim występuje. To właśnie zarząd sprawujący piecze nad miastem, ustala jej wartość. Opłaty nie są pobierane od osób przebywających w szpitalach, niewidomych, podatników podatku od nieruchomości, zorganizowanych grup dzieci oraz dyplomatów z innych krajów. Zakopane Urząd Miasta Kontakt  z działem zajmującym się przyjmowaniem opłat klimatycznych daje możliwość przez łącza telefoniczne. 

Liczba wyświetleń: 16156Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS