Urząd Miasta Zbąszyń – UM w Zbąszyniu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Zbąszyń – UM w Zbąszyniu

Urząd Miasta Zbąszyń podatek od nieruchomości, Wydział Komunikacji, dowody osobiste. Kontakt do Urzędu Miasta w Zbąszyniu, godziny otwarcia.

Urząd Miasta Zbąszyń telefon

Udostępniany przez Urząd Miasta Zbąszyń telefon to najszybszy kanał kontaktowy, który umożliwia petentom natychmiast uzyskać potrzebne informacje oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Kontakt telefoniczny to nie jedyny sposób na otrzymanie potrzebnych danych. Interesanci mają też możliwość skorzystania z podanego adresu e-mail. Wiadomość mailowa powinna zawierać treść, która bardzo szczegółowo opisuje zaistniałą sytuację. Kontakt z Urzędem Miasta Zbąszynia możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia.

Urząd Miasta Zbąszyń godziny otwarcia

Wszystkie zainteresowane osoby obsługiwane są przez pracowników instytucji w godzinach jej otwarcia. W soboty oraz niedziele petenci nie są obsługiwani przez Urząd Miasta Zbąszynia. Należy wiedzieć, że Urząd Miasta Zbąszyń godziny otwarcia udostępnia na stronie internetowej i każda osoba ma do nich wgląd.

Kontakt Urząd Miasta Zbąszyń

Adres: ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń

Telefon: (68) 3866009,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Zbąszyń:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:00
  • czwartek 7:30-15:00
  • piątek 7:30-15:00

Urząd Miasta w Zbąszyniu

Zbąszyń Urząd Miasta realizuje wiele spraw, które związane są z opieką nad mieszkańcami. Urząd Miasta w Zbąszyniu odpowiada również za wydawanie zgód oraz pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest też zarządzanie nieruchomościami oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie całego Zbąszynia.

Urząd Miasta Zbąszyń dowody osobiste

Zainteresowane osoby, które w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Zbąszyń chcą wyrobić dowód osobisty, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Drogą elektroniczną całą procedurę można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Zbąszyń dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych.

Urząd Miasta Zbąszyń opłata skarbowa

Wiele formalności, które interesanci załatwiają w urzędzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. W jednostce Urząd Miasta Zbąszyń opłata skarbowa może zostać uregulowana przelewem na podany rachunek bankowy.

Mapa Urząd Miasta Zbąszyń

Liczba wyświetleń: 363Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS