Urząd Miasta Żuromin – UM w Żurominie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Żuromin – UM w Żurominie

Żuromin Urząd Miasta kontakt, adres. Wydziały w Urzędzie Miasta Żuromina. Telefon kontaktowy Urzędu Miasta w Żurominie, godziny otwarcia.

Urząd Miasta Żuromin dane kontaktowe

W przypadku potrzeby skontaktowania się z instytucją należy wiedzieć, że Urząd Miasta Żuromin dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Kontakt można uzyskać za pomocą dostępnego numeru telefonu, a także adresu mailowego. Podczas korzystania z kontaktu telefonicznego należy mieć dostęp do potrzebnych dokumentów w razie potrzeby weryfikacji danych.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Żurominie

Urząd Miasto w Żurominie otwarty jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach. W soboty oraz niedziele interesanci nie mają możliwość skorzystania z usług, jakie oferuje instytucja. W przypadku wizyty osobistej w placówce warto dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu, aby uniknąć niechcianej kolejki.

Kontakt Urząd Miasta Żuromin

Adres: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

Telefon: 23 657 25 58,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Żuromin:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Urząd Miasta w Żurominie

W Żurominie istnieje instytucja o nazwie Urząd Miasta, która jest odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie miastem. Główne obowiązki tej instytucji to troska o mieszkańców Żuromina, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą.

Urząd Miasta Żuromina jest również odpowiedzialny za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w mieście. Pracownicy Urzędu Miasta Żuromina wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Miasta Żuromina realizowane są formalności z szerokiego zakresu.

Urząd Miasta Żuromin dowody osobiste

Zainteresowane osoby, które w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Żuromin chcą wyrobić dowód osobisty, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Drogą elektroniczną całą procedurę można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Żuromin dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych.

Urząd Miasta Żuromin opłata skarbowa

Wiele formalności, które interesanci załatwiają w urzędzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. W jednostce Urząd Miasta Żuromin opłata skarbowa może zostać uregulowana przelewem na podany rachunek bankowy.

Mapa Urząd Miasta Żuromin

Liczba wyświetleń: 354Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS