Urząd Pracy Krapkowice

Urząd Pracy Krapkowice - PUP w Krapkowicach

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: opolskie

Urząd Pracy Krapkowice - PUP w Krapkowicach

Urząd Pracy Krapkowice kontakt, telefon, adres. Oferty Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach. Bony stażowe i szkoleniowe w PUP Krapkowice.

PUP Krapkowice

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach oferuje pomoc pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednio przeszkolonych pracowników spełniających wszystkie wymogi określone do danego stanowiska pracy. Prowadzi szkolenia i staże, podnosząc kompetencje i kwalifikacje pracowników, co jest korzystnym rozwiązaniem dla przyszłych pracodawców. Prowadzenie spisu osób bezrobotnych również należy do jego zadań. Walczy ze zjawiskiem bezrobocia w Polsce, organizując różnego rodzaju usługi wspierające takie osoby. Na stronie internetowej: PUP Krapkowice ibip pl znajdują się informacje na temat funkcjonowania placówki.

PUP Krapkowice oferty pracy

W Centralnej Bazie Ofert Pracy w Krapkowice Urząd Pracy oprócz ofert pracy z zasięgu terytorialnego instytucji istnieją również oferty zagraniczne. Urząd Pracy Krapkowice udostępni bazę wszystkim zainteresowanym osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Oferty pracy są zróżnicowane pod względem rodzaju pracy. Baza jest przystosowana do szybkiego wyszukiwania i przeglądania. Posiada urządzenie do filtrowania propozycji  według wyszczególnionych kategorii. Filtry dotyczą rodzaju stanowiska pracy, wymiaru godzinowego zatrudnienia, wartości wynagrodzenia czy rodzaju umowy. Urząd Pracy Krapkowice oferty pracy dopasowuje do indywidualnych umiejętności petentów, przez co każda osoba bezrobotna jest zadowolona z pracy, którą uzyskuje dzięki jednostce, jaką jest Krapkowice PUP. Oferty pracy Krapkowice PUP są usuwane z bazy po przydzieleniu ich odpowiednim osobom. Takie szybkie wprowadzanie zmian i aktualizowanie bazy sprawia, że sama w sobie jest przejrzysta. Urząd Pracy Krapkowice oferty pozyskuje od pracodawców poszukujących pracowników. Współpraca pomiędzy nimi przynosi korzyści dla obu stron. PUP Krapkowice ma więcej ofert pracy do dyspozycji, a pracodawca pracownika chętnego do pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zaleca się odwiedzić stronę: praca PUP Krapkowice.

PUP Krapkowice kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach znajduje się na ul. Kilińskiego 1a. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą skontaktować się z urzędem w godzinach jego otwarcia. PUP Krapkowice kontakt umożliwia, podając numery telefonów do wyszczególnionych działów placówki. Każde stanowisk posiada indywidualny numer telefonu, dzięki czemu każdy interesant ma mniejszy problem z uzyskaniem odpowiednich informacji. Dodatkowo jednostka obsługuje pocztę elektroniczną, na którą pracownicy placówki przyjmują korespondencję mailową. Podczas wysyłania wiadomości tekstowej na adres: [email protected], należy pamiętać, by odpowiednio ją zaadresować. Oprócz tego korespondencja powinna mieć formę wiadomości  urzędowej. 

Urząd Pracy Krapkowice adres: ul. Kilińskiego 1a, 47-303 Krapkowice  
Fax: 77 446 66 25  
E-mail:  [email protected]

Urząd Pracy Krapkowice telefon:

 • Sekretariat: 77 44 66 630
 • Dział Rejestracji Ewidencji i Świadczeń:  77 44 66 654
 • Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej:  77 44 66 416
 • Pośrednik Pracy:  77 44 65 997
 • Doradca Zawodowy: 77 44 65 995
 • Specjalista ds. Programów- Stażysta:  77 44 66 500
 • Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego:  77 44 66 628
 • Projekty Europejskie: 77 44 66 170
 • Stanowisko ds. Cudzoziemców: 77 44 66 349
 • Dział Finansowo- Księgowy: 77 44 66 641
 • Stanowisko ds. Organizacyjno- Administracyjnych:  77 44 66 630

Urząd Pracy Krapkowice  godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-15:30
Wtorek07:30-15:30
Środa07:30-15:30
Czwartek07:30-15:30
Piątek07:30-15:30
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte

PUP Krapkowice staże

Wiele osób zastanawia się, czy za staż przysługuje jakieś wynagrodzenie. Tak, za staż uzyskuje się 120% z zasiłku dla bezrobotnych. Całość wynagrodzenia jest finansowana z Funduszu Pracy lub środków z Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że staże z Urzędu Pracy wliczają się do emerytury, urlopu oraz stażu pracy. Istnieje możliwość uzyskania bonu stażowego. Osoba zainteresowana jego pozyskaniem powinna mieć mniej  niż 30 lat. W takim przypadku w Urzędzie Pracy w Krapkowicach należy również przedstawić firmę, która zaoferowała, że przyjmie interesanta na staż. PUP Krapkowice staże przyznaje osobom zarejestrowanym w urzędzie na okres ok. pół roku, ewentualnie na okres 12 miesięcy. Jednak ten drugi wymiar stażu, mogą uzyskać tylko osoby, które mają mniej niż 30 lat. Rezygnacja bez podania powodu ze stażu pozbawia petenta statusu osoby bezrobotnej, jednak istnieją indywidualne sytuacje, które nie odbierają tego statusu, a są nimi m.in.: petent dostaje nową pracę, stażysta nie jest usatysfakcjonowany stażem lub ciąża nie pozwala na uczęszczanie do pracy.

PUP Krapkowice szkolenia

Ze szkolenia mogą skorzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy. PUP Krapkowice szkolenia przyznaje na okres godzinowy nie mniejszy niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Osoba odbywająca szkolenie co miesiąc uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 120% z zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli szkolenie ma co najmniej 150 godzin w miesiącu. Każdy interesant mający mniej niż 30 lat może ubiegać się o bon szkoleniowy, który przyznaje starosta na wniosek petenta. Interesanci, którzy nie ukończyli szkolenia z własnej winy, ponoszą wszystkie jego koszty.

Liczba wyświetleń: 11004Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS