Urząd Pracy Płock

PUP Płock – Powiatowy Urząd Pracy Płock

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: mazowieckie

PUP Płock – Powiatowy Urząd Pracy Płock

Urząd Pracy Płock numery telefonu, godziny otwarcia, kontakt, adres. PUP Płock oferty pracy, praca, pracownicy, dofinansowanie, dotacje, rejestracja, kursy.

Urząd Pracy Płock praca 

Wykonywana przez Urząd Pracy Płock praca polega przede wszystkim na bezpośredniej obsłudze petenta. Pracujące w tej jednostce osoby realizują takie zadania jak wprowadzanie danych do systemu, przyjmowanie oraz realizacja wniosków, a także wsparcie osób bezrobotnych. Każda zatrudniona w PUP Płock osoba posiada szeroki zakres różnych umiejętności, duże doświadczenie zawodowe oraz wymagane wykształcenie. Najbardziej cenioną umiejętnością jest dobra relacja z klientem.

PUP Płock oferty pracy

W jednostce PUP Płock oferty pracy są bardzo różnorodne. Publikowane są one na głównej stronie internetowej, dlatego interesant nie musi specjalnie w tym celu odbywać osobistej wizyty w placówce. Należy pamiętać, że po dokonaniu rejestracji jako osoba bezrobotna, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku oferuje osobiste spotkanie z doradcą zawodowym. W czasie jego trwania, przedstawiane są oferty pracy wybrane indywidualnie do interesanta, zwracają szczególną uwagę na jego wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje, a także zainteresowania. 

Urząd Pracy Płock dotacje 

Dofinansowanie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy Płock może otrzymać pełnoletnia osoba bezrobotna. Jest przyznawane również absolwentom KIS i CIS. Urząd Pracy Płock dotacje przeznacza na założenie własnej działalności gospodarczej. W tym celu interesant powinien złożyć odpowiedni wniosek. Aby został on pozytywnie rozpatrzony, petent nie może podejmować żadnej pracy zarobkowej ani pobierać funduszy pielęgnacyjnych, które wynikają z opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Urząd Pracy Płock rejestracja

W instytucji, którą jest Urząd Pracy Płock rejestracja, jest możliwa na dwa sposoby. Jednym z nich jest zrealizowanie jej osobiście w placówce. Drugim sposobem jest dokonanie jej w formie elektronicznej. Rejestracja zdalna jest o wiele szybsza oraz wygodniejsza. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz ze skanem wszystkich niezbędnych dokumentów. Cała procedura powinna zostać zakończona złożeniem podpisu elektronicznego. 

Powiatowy Urząd Pracy Płock kursy, szkolenia, staże

Dostępne w jednostce Powiatowy Urząd Pracy Płock kursy oraz szkolenia mogą trwać od 3 do 24 miesięcy. Zależy to od programu, który w danym momencie został wdrożony. Możliwy do odbycia w Urząd Pracy Płock staż jest przeznaczony dla osób, które posiadają status osoby bezrobotnej. Warto z niego skorzystać, ponieważ dzięki niemu można uzyskać doświadczenie zawodowe oraz poprawić swoje umiejętności praktyczne. Absolwent może dostać propozycje dalszej współpracy od pracodawcy, jeśli odpowiednio wywiązywał się z zadawanych mu poleceń. 

Urząd Pracy Płock kontakt

Osoby, które chcą uzyskać z placówką Urząd Pracy Płock kontakt zdalny, mogą zrealizować to na dwa sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z niżej podanego numeru telefonu. Drugim sposobem jest przesłanie wiadomości mailowej przy użyciu poczty elektronicznej. Warto wiedzieć, że Powiatowy Urząd Pracy Płock kontaktuje się z interesantem wyłącznie w czasie godzin otwarcia.

Numery telefonu do Urzędu Pracy w Płocku:

 • Telefon bezpośredni: 24 267 46 80
 • Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy: 24 267 46 51, 24 267 46 52, 24 267 46 53
 • Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 24 267 46 81
 • Obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku: 24 267 46 57
 • Obsługa osób poszukujących pracy, zbiegi tytułów ubezpieczeń: 24 267 46 67
 • Wyrejestrowanie osób bez prawa do zasiłku: 24 267 46 86
 • Wypłata stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu na staż: 27 267 46 72
 • Zatrudnianie cudzoziemców: 24 267 46 48
 • Organizacja staży: 24 267 46 73
 • Organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych: 24 267 46 70
 • Organizacja szkoleń, przyznawanie bonów na zasiedlenie: 24 267 46 69
 • Obsługa projektów współfinansowanych przez Unię Europejską: 24 267 46 60
 • Sprawy administracyjno - gospodarcze: 24 267 46 40
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, egzekucja nienależnie pobranych świadczeń: 24 267 46 37

Adres e-mail: [email protected]
Urząd Pracy Płock adres: ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 8:00-15:00
 • Wtorek: 8:00-15:00
 • Środa: 8:00-15:00
 • Czwartek: 8:00-15:00
 • Piątek: 8:00-15:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 1028Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS